Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma Framework İşlemleri

Özet

Framework işlemleri, Uygulama Menüsünün altındaki Yönetim Menüsünde yer alır. Meta ile ilgili

  • Veritabanı tablolarını (Obje veya Datasource olarak adlandırılmaktadır) düzenleme/tablo ekleme
  • Tablolar arası ilişkileri düzenleme
  • Kolonları düzenleme
  • Menüyü düzenleme
  • Backup/restore ayarları

gibi tüm ekleme/düzeltmeler framework işlemleri menüsünden yapılır.

 

Yönetim Menüsü

NETIGMA uygulamasının admin işlemleri Yönetim menüsü ile gerçekleştirilir. Her türlü nesne yönetimi, nesneler arası ilişkilerin yönetimi, uygulama menüsünün düzenlenmesi, meta konfigürasyonu yedekleme ve yedekleri geri yükleme gibi sistemsel yapılandırma işlemleri Yönetim menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

Framework Menüsü

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

 

 

  • No labels