Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma Mobil Nedir?

Netigma Mobil, sorgulama, veri girişi ve harita işlemleri gibi temel Netigma yeteneklerinin kullanılabildiği, bir mobil uygulamadır. Sahadan genel amaçlı konumsal veri toplama ve sorgulama amaçlı olarak kullanılır

Çalışabilmesi için En az Netigma 5.3 sürümünün yer aldığı, internet üzerinden erişime açık bir Netigma sunucusuna ihtiyaç duyar. İçeriği bağlı olduğu Netigma sunucusunun meta yönetim sayfalarından yönetilir.

Uygulama IOS için Appstore, Android için Google Play üzerinden indirilebilir.


Giriş Menüsü


Uygulamaya giriş yapıldığında açılan giriş sayfası üzerinden kurum seçilip, kullanıcı bilgileri ile giriş yapılabilir.

Netigma Mobil ile giriş yapılabilecek kurumlar, http://mobilehub.netcad.com.tr üzerinde kayıtlı olmalıdır.

Giriş yapıldığında kurumun Netigma uygulamasının bağlı olduğu yetki sunucusundaki geçerli bir kullanıcı ile uygulamaya giriş yapılır.

Bir kurum ile giriş yapıldıktan sonra başka bir kurum seçilmediği sürece uygulama her açıldığında bu kurum seçili olacaktır.

Kurum, kurum listesinde görülme özelliği aktif ise kurum listesinden seçilebilir.

Kurum listesinde görülme özelliği aktif değil ise Listede olmayan kurum girişi için tıklayın seçeneğinden uygulamanın adresi girilerek kurum seçilebilir.


Giriş MenüsüKurum Ekleme


Ana Menü


Netigma Mobil ana menüsü ve işlemleri, bağlı olduğu Netigma uygulamasının Menü Yönetimi sayfasından oluşturulur ve düzenlenir.


Menü ekleme nasıl yapılır?


-          Netigmadan Menü Yönetimi / Mobil Menüler sekmesi açılır (/Meta/MenuEdit.aspx)

-          Netcadonline isimli yeni bir menü eklenir.

-          Mobil uygulama ana menüsünde, Netcadonline isimli menünün altına eklenen öğeler görüntülenir.


Not: Netcadonline menüsü altına eklenen menüler, seçilen Font Awasome ikonu (fa fa-map) ve Görünen adı ile, mobil uygulama ana menüsünde görüntülenirler. Kullanılabilecek ikonlara buradan erişebilirisiniz.

 


Menüye Alt Menü Nasıl Eklenir? (WIP)

Netcadonline menüsünün altına işlemi olmayan bir menü eklenerek oluşturulabilir. İşlemler bu alt menüye öge olarak eklenir.

Menüye Sorgu Nasıl Eklenir?

Netcadonline isimli menünün altına yeni bir öge eklenir. Görünen ad, İmaj (fontawesome vektör font adı olmalı) bilgileri girilmelidir. İşlem olarak Sorgu Linki veya Sorgu Sayfası işlemi seçilmeli ve Sorgu adı seçilmelidir. Sorgu sonucu koleksiyonuna objenin objectid'si eklenmelidir. Sorgunun Yeni Kayıt Linki özelliğine bir bilgi formu gösterilirse, sorgu ekranında Yeni Kayıt butonu ile bu form açılabilir.

Sorgu Sayfası işlemi ile eklenen sorgular Netigma Mobilde Sorgu menüsünde Sorgu ve Şablonlar ile seçilebilir.


Menüye Bilgi Kartı Nasıl Eklenir

Sorgu ekleme ile aynı şekilde genel bilgileri girildikten sonra işlem olarak Bilgi formu linki seçilmelidir. Kullanıcı bu menüye tıkladığında, Fen İşleri Yeni Kayıt formu görüntülenir.

Menüye Harita Nasıl Eklenir

Sorgu ve Bilgi kartı ekleme ile aynı şekilde yapılır ancak, işlem olarak Harita Seçilmelidir. Harita işleminin alt parametresi Workspace özelliğine bir şey yazılmazsa uygulama kaydedilirken belirtilen Netgis Workspace'i görüntülenir. Workspace belirtilirse, belirtilen Netgis haritaları XYZ karo formatında harita üzerinde gösterilir.  Harita işlemleri ayrıca ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.

Menüye Web Bağlantısı Nasıl Eklenir

Netigma Mobil ana menüye belirli bir web sitesine gitmek için işlem eklenebilir. İşlemi Basit Web Bağlantısı seçilip, Url istenilen web sitesi seçilir. Mobil arayüzde bu butona tıklanıldığında uygulamaya dahili bir tarayıcı ile web sitesi açılır.


Eklenen bir web bağlantısına konum bilgileri gönderilebilir;

http://www.netcad.com/tr/hakkimizda?sessionid={sessionid}&x={x}&y={y} 

Bu işlem haritaya eklenirse konum değerleri (x,y) tıklanan yerin, anamenüye eklenirse cihazın konumun alır.


Menüye Telefonla Arama Nasıl Eklenir

Netigma Mobil arayüzüne belirli bir telefon numarası arama işlemi eklenebilir. İşlemi Basit Web Bağlantısı seçilip, Url tel://+90XXXXXXXXXXX şeklinde tanımlanır. Mobil arayüzde bu butona tıklanıldığında telefon numarası çağrı ekranına gelir.

Sorgu Formları

Mobil uygulamada kullanılacak sorgu formları, tercihen mobil için özel olarak hazırlanmalıdır. Performans açısından çok fazla kriter eklenmemelidir. Bir sorgunun açıklama özelliğine girilen metin sorgu formunun üstüne eklenir. Sorgu sayfasının varsayılan yeni kayıt linki varsa, sol üstünde yer alan uygulama menüsünde yeni kayıt linki görüntülenir.


Sorgu Kriterleri

 Masaüstünde desteklenen temel sorgu editörleri mobil de de desteklenir.Bunlar;

 • Metin kutusu
 • Açılır Liste
 • Yazılı Açılır Liste
 • Barkot Okuyucu
 • Tam Sayı Girişi
 • Küsüratlı Sayı Girişi
 • Takvim
 • Saatli Takvim
 • Seçim Kutusu

Bunların dışındaki editörler henüz desteklenmemektedir. Desteklenmeyen editöre sahip alanlar sorgu formunda görüntülenmez ve kritere dahil edilmezler. Editörlerin yanında veri tipine göre ikon görüntülenir. Örneğin Yol Adı alanının yanındaki ikon bu editörün bir yazılı açılır liste olduğunu göstermektedir.Editörlerin çoğu metin kutusu görünümündedir ancak tıklandığında editörün tipine göre veri giriş yapılmasını sağlayan form açılır. Bu formdan arama tipi değiştirilebilir. Veri tipine göre değişiklik göstermek üzere Eşittir, İçerir, İle Biter, İle Başlar, Büyüktür, Küçüktür, Arasında gibi operatör seçimi yapılabilir.

Alan Doğrulamaları

Netigmadaki zorunlu alan ve geçerlilik doğrulamaları kullanılabilir. Netigmadaki tüm doğrulama yöntemleri henüz desteklenmemektedir. Hata mesajları sorgu kriterleri altında görüntülenir. Bir alan zorunlu olarak işaretlenmiş ise bu alan doldurulmadan sorgu yapılamaz. 


Sorgu Sonucu Görünümü

Bir sorgunun sorgu sonucu koleksiyonundaki ilk dört alan, sorgu sonucu görünümünde görüntülenir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Sorgu sonucunda çok fazla alan olmamalıdır.
 • Netigma'da kullanılan bütün görüntülenme editörleri desteklenmez. Veri alanlarının varsayılan görüntüleyicileri tercih edilmelidir. 
 • Birleştirilmiş alan gösterimi desteklenir ancak HTML gibi zengin metin biçimleri desteklenmez. 
 • Netigmadaki tüm işlemler desteklenmez. Desteklenen işlemler
  • Bilgi kartı işlemi
  • Harita işlemi
  • Bilgi kartına link veren web bağlantısı işlemi. 
  • Parametrik sorgu sayfasına link veren web bağlantısı işlemleri
 • Sorgu sonucunda maksimum 250 kayıt görüntülenir.


Sorgu Sonucu Sayfası Ögeleri

 1. Sorgu Adı : Sorgunun meta yönetim sayfalarında görünen adı bu kısımda görüntülenir
 2. Sorgu Sonucu Koleksiyonu: Sorgu sonucundaki ilk 4 eleman listede görüntülenir. İlk alan kalın font ile diğer alanlar ise normal font ile görüntülenirler. Burada alan etiketleri görüntülenmez. Bir satıra uzun basıldığında diğer alanların görüntülendiği bir popup pencere açılır. Bu pencerede alan etiketleri de görüntülenir.

 3. Detay Sorgu : Kullanımı Web Netigma ile benzerdir. Sorgunun detay grid özelliklerinde detay sorgu belirtilmişse, ilgili satırda yeşil ok işareti görünür. Bu oka tıklandığında ilgili detay sorgu sayfası açılır. Detay sorgu sonucunda yalnızca bir kayıt var ise o kaydın bilgi kartı otomatik olarak açılır.
 4. İşlem menüleri : Sorgu sonucunda Bilgi kartı, detay sorgu (Parametrik sorguya link veren web bağlantısı), Harita ve Dosya ekle işlemleri varsa, listedeki satırlarda sola kaydırma işlemi yapıldığında işlem menüsü görüntülenir. Üçten fazla işlem menüsü eklenmesi önerilmez. 
  • Bilgi kartı işlemi bilgi kartını görüntüler. Nesneler arasında ilişki var ise, başka bir objenin bilgi kartı da sorgu sonucuna eklenebilir. Bilgi kartı işlemlerinde Web bağlantısı yerine Bilgi Kartı işlemi tercih edilmelidir. Bilgi kartı işleminin parametreler kısmına yazılan sabit ya da değişken değerler olduğu gibi veri tabanına kaydedilir. örn: veri tabanında from_mobile isimli boolean bir alan olsun. Parametreler kısmına from_mobile=true&test=1 değeri girilmişse, ilgili bilgi kartı kaydedildiğinde, veri tabanına bu değerler olduğu gibi yazılır. test isimli bi kolon yoksa göz ardı edilir. Bu kısımda girilen değerlerin tipi ile ilgili alanın veri tipinin uyuşması geliştiricinin sorumluluğundadır.
  • Harita işlemi kaydın geometrisini haritada görüntüler. İşlemin Workspace özelliğinde bir değer yazıyor ise, Netgis yazmıyor ise Google Maps haritası açılır.
  • Parametrik Sorgu (Parametrik sorguya link veren web bağlantısı) kaydın ilgili başka bir sorgusunu açar.

5. Haritaya Gönder : Sorgu sonucunda harita işlemi varsa, yani sorgu spatial bir soru ise sorgu sonucundaki öğeler haritaya topluca gönderilebilirler.


Bilgi Formları

Bilgi formları tercihen mobil için özel olarak hazırlanmalıdırlar. Performans ve veri giriş kolaylığı açısından, çok fazla alan kullanılmamalıdır.


Bilgi formunda sekmeli bir yapı söz konusudur. Bu sekmeler veri giriş sekmesi, harita sekmesi, resim ekleme ve sorgular sekmesidir.

Veri Girişi Sekmesi

Temel veri girişi ve düzenleme işlemlerinin yapıldığı sekmedir. Harita ve fotoğraf verileri de bu sekmede yer alan kaydet butonu ile kaydedilir. Harita, Resimler ve Sorgular sekmeleri kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aktif olur.Netigma mobilde kullanılabilecek editörler:

 • Metin Kutusu
 • Tam Sayı Grişi
 • Küsüratlı Sayı Girişi
 • Açılır Liste
 • Yazılı Açılır Liste
 • Takvim
 • Saatli Takvim
 • Seçim Kutusu
 • Açılır Seçim Kutusu Listesi


Bu editörlerin dışında editörü olan alanlar formda gösterilmez ve bu alanlara veri girişi yapılamaz.

Alan doğrulamaları sorgu sayfaları ile aynıdır. Örn zorunlu bir alan varsa ve boş bırakılmışsa ya da geçerli bir e-posta adresi girilmesi gereken yere geçersiz bir e-posta adresi girilmişse kayıt gerçekleşmez.

Bilgi Kartı ile İlgili Sorgular

Netigma Mobil bilgi kartının objesi ile ilgili sorgular yapısı Netigma ile aynıdır. Obje ile ilgili diğer objelerin sorguları bilgi kartının son sekme menüsünde listelenirler. Bir objenin ilgili tüm sorgularının listelenmesi uygun olmadığından, yalnızca mobil sorgu özelliği işaretli olan sorgular bilgi kartının ilgili sorgular listesinde gösterilirler. Böylelikle Netigmadaki ilgili tüm sorguların Netigma Mobil bilgi kartında gösterilmesi engellenir. Bilgi kartında Göster seçeneği de aktif olmalıdır.


Bilgi Kartına İlişkili Bilgi Kartı Eklenmesi (WIP)

Bilgi kartına o bilgi kartıyla ilişkili bilgi kartı eklenebilir. Bilgi formunun sağ altındaki + butonuyla bu bilgi kartlarına erişilebilir.


Bilgi kartına başka bir bilgi kartı eklemek için; ilk objeye link oluşturulur,

Form Editörü: View Editör Görünümü kullan seçilir,

Görüntüleme Editörü: Bağlantı seçilir,

Listede Göster: Aktif edilir,

İşlem Web bağlantısı seçilip,

Url: ../GenericClass/GenelBFormu.Aspx seçilir,

Paramereler;

Kullanıcı Tanımlı: Açılmak istenen Bilgi Formu seçilir,

Parametrik: Bilgi Formunda ilişkilendirmek istenilen alanlar seçilir.Bilgi Kartı Harita Sekmesi


Kayda ait konumsal veri Harita Sekmesinde gösterilir. Geometri tipi nokta ise marker ile, poligon ise poligon ve ortasında marker ile gösterilir.  Nokta tipinde veriler için harita üzerinde bir yere tıklayarak yeni marker eklenebilir ya da eski marker'ın yeri değiştirilebilir.

Poligon olarak kayıtlı verilerin geometrisi güncellenemez. Tablo geometrisi poligon ise yalnızca yeni kayıt işlemi yapılır. Yeni kayıt için harita üzerine uzun basılarak bir marker eklenir. Kaydet işlemi yapıldığında noktaya belli bir miktar buffer verilerek otomatik olarak bir poligon oluşturulup veri tabanına kaydedilir.


Bilgi Kartı Fotograflar Sekmesi

Bilgi kartından bir veriye , kameradan ya da cihazda kayıtlı fotoğraflardan fotoğraf eklenip silinebilir. Kameradan kayıt eklemek için, ekranın altında yer alan kamera menüsüne tıklanır. Fotoğraf albümünden fotoğraf eklenmek istenir ise sol altta bulunan film rulosu ikonuna tıklanır. Albümden seçim yapıldıktan sonra fotoğraf ekrandaki gride otomatik olarak eklenir.

Kayıtlı resimleri görüntülemek için resimlerin üzerlerine tıklamak yeterlidir. Resmin üzerine basılı tutarak detay kartı açılarak resimlere ait sözel bilgiler de eklenebilir.

Dosyalar sekmesinde kayıtlı fotograflar olduğunda, sağ üst kısımda seçim işlemini başlatmaya yarayan "seç" butonu bulunur. Buraya tıkladıktan sonra, silinmesi istenen fotograflara tek tek tıklanır ve sağ altta yer alan silme butonuna tıklanarak resimler tek tek yada toplu olarak silinirler.

Harita İşlemleri (WIP...)


Netigma Mobil'de Harita yeteneği konumsal veri ekleyebilir ve sorgulayabilirsiniz. Harita üzerinde Netgis haritası altlıkları kullanılabilir.

Mobil Menüler hazırlanırken Sorgular, Bilgi Kartları ve Harita Komponentleri Harita işlemi verilmiş menünün altına eklenmelidir.

Harita Bileşenleri;

Harita Üzerindeki Bileşenler;

1 - Geri Butonu: Harita'dan Ana Menüye dönmeyi sağlar.

2 - Adres Arama (Geolocation): Harita'nın konumunu istediğiniz bir adrese götürmenizi sağlar.

3 - Katmanlar: Açılan pencere Netgis ile eklediğiniz Harita Katmanlarınızın ve Altlık Haritaları seçebilme ve görüntüleyebilmenizi sağlar.

4 - Limit Bul: Haritayı, kurum Netigma uygulamasına kaydedilirken belirlenen proje sınırlarına götürür. Uygulama ilk açıldığında bu sınırlarla açılır.

5 - Konum Bul: Butona tıklanıldığında haritayı, kullanıcının konumuna götürür. Basılı tutulduğunda konumu sürekli haritanın ortasında almaya başlar, hareket ettikçe cihazda harekete göre sınırları günceller.

6 - Dönüklüğü Düzeltme (Kuzey Oku): Harita dönüklüğünü düzeltmeyi sağlar. (WIP)

7 - Arttırılmış Gerçeklik: Sorgu yapıldıktan sonra aktif olur. Bu butona tıklandığında kamera açılır ve kamera üzerinde sorgu sonucundaki kayıtlar gösterilir. (WIP)

8 -Diğer Harita Uygulamaları: Sorgu yapıldıktan sonra aktif olur. Sorgu sonucundaki kayda, cihazda yüklü Navigasyon, Sokak Görünümü vb. uygulamalarla erişimi sağlar.Haritaya Sorgu, Bilgi Kartı, Harita Komponenti nasıl eklenir?

Haritaya Bilgi Kartı, Sorgu Ana Menüyle aynı şekilde eklenir. (Bakınız: Menüye Sorgu Nasıl Eklenir , Menüye Bilgi Kartı Nasıl Eklenir)


Sorgular → Burada Ne Var Menüsünün altına,

Haritada bir yere tıklayıp Burada Ne Var'a tıklandığında Kayıt Sorgulama penceresinde Sorgular listelenir. Sorguya tıklayıp, tıklanılan yer ve yakınındaki sonuçlar listelenir. Bu sorgu sonuçlarında ana menüdeki sorgu sonuçlarındaki gibi sağa çekme işlemiyle diğer işlemlere erişilebilir.


Bilgi Kartları → Buraya Yeni Kayıt Ekle Menüsünün altına eklenir,

Haritada bir yere tıklayıp Buraya Yeni Kayıt Ekle'ye tıklandığında Yeni Kayıt penceresinde Bilgi Formları listelenir. Forma tıkladığınızda yeni kayıt girebileceğiniz Bilgi formu açılır. Form kaydedildiğinde tıklanılan konumu ile birlikte kaydedilmiş olur.


Harita Komponentleri → Menünün alt kısmında listelenir,

Bu işlemler liste şeklinde görüntüleneceği için imaj vermeye gerek yoktur. Altlıklar ve Katmanlar


Netgis Workspace'leri Netigma Mobil için özel hazırlanmalıdır. Uydu, Sokak görüntüsü gibi harita altlıkları Netgis üzeriden yayınlanmamalıdır. Uygulama ekran görüntüsündeki harita altlıklarına direk erişiyor ve bu altıklar harita üzerinden yönetebiliyor. Bu hem altlıkların hızlıca değiştirilmesini sağlarken hemde uygulamada performans artışı sağlamaktadır.

Altlıklar ve Katmanlar Butonuna tıklandığında açılan ilk sayfada Harita altlıkları listelenir, buradan istenilen harita altlığı seçilebilir. Katmanlar sayfasında Netgis üzerinden yayınlanan katmanların görünürlüğünü açıp kapatabilir. • No labels