Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma URL ve Parametreleri

Netigma içerisinde farklı kullanım amaçlarına yönelik hazır sayfalar yer almaktadır. Bu sayfalar ve aldıkları parametrelere bu alanda ulaşabilirsiniz.

? İle başlayanlardan biri zorunludur, & ile başlayanlar opsiyoneldir.

Sayfa

Parametre

 Açıklama

Örnek URL

Yetkiler

Yetki Açıklamaları

../Admin/SifreDegistirme.aspx

 

Şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilir.

http://sunucu/uygulamaadi/Admin/SifreDegistirme.aspx

MENU_KULLANICI.SIFREDEGISTIRME

Şifre Değiştirme

../GenericClass/DosyaEkle.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Tablo kolonuna dosya ilişkilendirir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=3

DOSYA.KAYDET

Ek Dosya Kaydedebilir

 

&KEYSEND=1

Sayfayı ile dışarıdan (Örneğin GISARA_DESKTOP uygulamasından) dosya beklemeye zorlar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=3&KEYSEND=1

 

 

 

&TwainKey=[PAGE_STATEID]

Dışarıdan dosya bekleyen sayfaya dosyayı hangi anahtarla saklaması gerektiğini gösterir. PAGE_STATEID değeri sayfadan hidden form elementi içerisinde bulunur. Sayfa önce Keysend=1 ile çağrılıp daha sonra TwainKey ile dosya aynı sayfaya gönderilmelidir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=DOSYALAR.1535&TwainKey1

 

 

../GenericClass/DosyaGoster.aspx

?KODU=[DOSYALAR.DOSYA_KODU]

Kayıtlı dosyayı açar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaGoster.ashx?KODU=1535

DOSYA.GOSTER

Ek Dosya İzleyebilir

../GenericClass/Dosyalar.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Parametrede gönderilen kayıtla ilişkili dosyaları görüntüler

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Dosyalar.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=4

 

 

../GenericClass/DosyaSil.aspx

?KODU=[DOSYALAR.DOSYA_KODU]

Dosya silme penceresini açar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaSil.aspx?KODU=DOSYALAR.1535

DOSYA.SIL

Ek Dosya Silebilir

 

?Rapor=[DIZIN_ADI]

Ekler/Raporlar dizininin belirtilen alt dizinini görüntüler.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaSil.aspx?Rapor=GEOMAHALLE

 

 

 

?Sub=[DIZIN_ADI]

Images dizininin belirtilen alt dizinini görüntüler.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/DosyaSil.aspx?Sub=Dosya_alani

 

 

./GenericClass/GenelBFormu.aspx
(Bilgi Kartı Sayfasıdir)

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]

Yeni kayıt bilgi formu açar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&KODU=[TABLO.KODU]

Parametrelerle gönderilen tablo.kodu kaydının bilgi formu açılır.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&KODU=1&

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&ALAN=[Kolon adı]

Yeni kayıt bilgi formu açar ve tabloda Birincil Alan olmaması durumunda KODU bilgisinin eşleşeceği Kolon adını belirtir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&ALAN=ADI_NUMARASI  veya http://sunucu/Uygulamaadi//GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&ALAN=OBJECTID

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&FAD=[IlgiliTabloya Ait FAD]

Yeni data katmanı kullanılıyorsa ve ilgili tablo geometrik ise FAD parametresi gönderilerek bilgi kartına harita tabının eklenmesi sağlanır.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&KODU=3&FAD=geomahalle.BDUZU.geomahalle

 

 

 ?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&KODU=[TABLO.KODU]&[Kolon adı]=[TABLO.KODU]Kolon adı parametresiyle bilgi kartındaki bu kolona değer gönderir. Bu sayede bu kolon otomatik olarak dolu gelmektedir.

http://sunucu/uygulamaadi/YIGM/GenericClass/GenelBFormu.Aspx?&BFORM=GEOMAHALLE.BilgiFormu&KODU=&mahalle_id=3

 

  

../GenericClass/GenelSorgu.aspx
(Sorgulama Sayfasıdir)

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]

Sorgu Sayfası Adı parametresiyle belirtilmiş olansorgu sayfası açılır.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?Adi=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&

FORM_FW_OBJESORGU_EKLEDUZELT.KAYDET
REPORT.EXCEL
REPORT.WORD
FORM_OBJESORGULAMA.SETTINGS.COLUMNS
FORM_OBJESORGULAMA.SETTINGS.GROUP

Sorgu Kaydet
Listelerin Excel raporu alınabilir
Listelerin Word raporu alınabilir
Kolon seçerek rapor alabilir
Grup rapor alabilir

 

?SorguAdi=[Sorgu Adi]

Sorgu Adı parametresiyle belirtilmiş olan sorgu açılır.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?SorguAdi=StandartMahalleSorgusu

 

 

 

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]&SorguAdi=[Sorgu Adi]

Sorgu Sayfasında belirtilen Sorgu aktif olarak görüntülenir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?ADI=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu

 

 

 

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]&SorguAdi=[Sorgu Adi]&Sablon=[SablonAdi]

Şablon olarak kaydedilmiş raporu açar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&Template=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI  veya http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI veya http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI

 

 

 

?SorguAdi=[Sorgu Adi]&Sorgula=1

Sorgu sonucunu açar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI&Sorgula=1

 

 

./GenericClass/GISAra.aspx

 

Grup Anahtarı WEBGIS olan sorgu sayfalarında sorgu yapılır. Grup Anahtarı WEBGIS2 olan sorgu sayfalarınında genel sorgu yapılır.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GISAra.aspx

 

 

 

&GRUP=GRUPANAHTARI

GRUPANAHTARI=Sorgu Sayfası Grup Anahtarı.

http://sunucu/uygulamaadi

 

 

 

&GSS=[none,iframe,sdk,netcad]

Haritadan sorgulama tipini belirler. Sdk değeri için HARITA=0 gönderilmemiş olmalıdır. Iframe dropdown altında harita açar. Netcad ve sdk seçim sonucunun gösterimdeki ana haritadan bekler.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Gisara.aspx?&GSS=iframe&HARITA=0

 

 

 

&HARITA=0

Harita görünmez.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Gisara.aspx?&GSS=iframe&HARITA=0

 

 

../GenericClass/ParametrikSorgu.aspx  (Sorgu Sonucu gösterir)

?ListName=[Sorgu Listesi Adi]

Belirtilen Sorgu Listesi görüntülenir.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu

REPORT.EXCEL
REPORT.WORD

Listelerin Excel raporu alınabilir
Listelerin Word raporu alınabilir

 

?Sablon=SablonAdi

Şablon olarak kaydedilmiş raporu açar.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/parametriksorgu.aspx?Sablon=GEOMAHALLE.ETK_GR_TEST_PERF

 

 

 

&ALAN=[Obje'ye ait kolon]&KODU=[Obje'ye ait kolonun değeri]

Girilen alan ve değeri(KODU) için filtreleme yapar.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&ALAN=GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI&KODU=CUMHUR%C4%B0YET

 

 

 

&WHERE=[KOLON1~DEGER1;KOLON2~DEGER2]....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&WHERE=GEOMAHALLE.OBJECTID~5;GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI~BARI%C5%9E

 

 

 

&KOLON1=DEGER1&KOLON2=DEGER2....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&GEOMAHALLE.OBJECTID=5&GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI=BARI%C5%9E

 

 

../GenericClass/ParametrikSorguForSM.aspx

&ListName=[Sorgu Listesi Adı]

Farkı Süreç yöneticisi kullanımı açık olan sorgular için verileri süreçlere göre gruplayarak görüntüler.

 

 

 

 

&ListName=[Sorgu Listesi Adı]&TabShowStyles=[Treetab,RowStyle]

Treetab için ağaç yapısında süreç bazında gruplayarak getirir. Rowstyle için tek bir süreç id bazında gruplayarak getirir.

http://sunucu/uygulamaadi/genericclass/ParametrikSorguForSM.aspx?&Listname=ogrenci_dosyalari.Sorgusu.List&TabShowStyles=TreeTab

 

 

../GenericClass/rapor.aspx

?RaporAdi=[Rapor Adi]

Belirtilen Raporu görüntülenir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.EtkilesimliRapor4

 

 

 

&ALAN=[Obje'ye ait kolon]&KODU=[Obje'ye ait kolonun değeri]

Girilen alan ve değeri (KODU) için filtreleme yapar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&ALAN=GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI&KODU=SAH%C4%B0L

 

 

 

&WHERE=[KOLON1~DEGER1;KOLON2~DEGER2]....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&WHERE=ADI_NUMARASI~DEREA%C4%9EZI;mahalle_alan~6311910

 

 

 

&ClearResponse=true&ContentType=IÇERIKTIPI&ContentFileName=DOSYAADI

Rapor içeriğini istenen tipte dökümana aktararak bilgisayara aktarır.  IÇERIKTIPI sayfaya basılacak içeriğin tipi  DOSYAADI kaydederken kullanılacak dosya adi   Ör.IÇERIKTIPI=application/octet-stream DOSYAADI=proje1.kml

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&ClearResponse=true&ContentType=application/word&ContentFileName=Ornek.doc

 

 

../GenericClass/Resimler.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Verilen tablonun Kod=objectid olan kaydın ek dosyalarını görüntüler.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/Resimler.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=5

RESIM.KAYDET
RESIM.SIL
RESIM.DUZENLE

Ek Resim Kaydedebilir
Ek Resim Silebilir
Kayıtlı Resmi Düzenleyebilir.

../GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx

-

Haritayı görüntüler.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx

 

 

 

&Polygon=1

Alan seçim tuşunu aktif eder.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1

 

 

 

&Point=1

Nokta seçim tuşunu aktif eder.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1

 

 

 

&Clip=1

Kesme tuşunu aktif eder.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1&Clip=1

 

 

 

&GML=1

Geometrik alan seçim tuşunu aktif eder.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1&GML=1

 

 

 

&Bbox=Cllx,Clly,Curx,Cury

Haritayı belirtilen aralıkta getirir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Bbox=4538565.376,381766.9287,4541486.016,383410.1431

 

 

../GenericClass/SMSendEmail.aspx

?ID={id}

StateServer üzerinde, işleyen kaydın ID değerinin alınabilmesi için kullanılır.

 

 

 

 

?Email=EMailAdresi

Mailin gönderileceği E-Posta Adresidir.

 

 

 

 

?RaporAdi=[RAPOR_ADI]

Mail olarak gönderilecek, objeye ait raporun adıdır.

 

 

 

 

&Info=INFO

Raporda görüntülenmesi istenilen bilgidir.

 

 

 

../Work/GoogleEarth.aspx

?TYPE=[TABLO]&KODU=[TABLO.KODU]

Belirtilen verinin klm dosyası oluşturur.

http://sunucu/uygulamaadi/Work/GoogleEarth.aspx?TYPE=GEOMAHALLE&KODU=5

 

 

../Work/HaritaGoster.aspx

Harita Sayfası Url Parametreleri

 

 

../Work/Netcad.aspx

?TYPE=[TABLO]&KODU=[TABLO.KODU]

Belirtilen verinin ncc dosyası oluşturulur.

http://sunucu/uygulamaadi/work/Netcad.aspx?type=GEOMAHALLE&KODU=5

 

 

 

?KeyColumn=[ANAHTARKOLON]

Anahtar kolonu set edebilmek için kullanılır. Özellikle ilişkili tablolarda OBJECTID gönderilirken TABLOADI.OBJECTID gönderilmelidir.

 

 

 

../GenericClass/GetInstanceStateSendReport.aspx

?BFORM=[Bilgi formu adı]&KODU=[TABLE(BFORM).KODU]&RaporAdi=[Rapor Adi]

StateServer ile ilişkili kayıtların durum bilgilerinin alınarak querystring ile rapor formuna gönderilmesini ve raporda görüntülenmesini sağlar. Rapor.aspx sayfasına yönlenirken querystring olarak Durum ve Roller parametreleri eklenir.

http://sunucu/uygulamaadi/GenericClass/GetInstanceStateSendReport.aspx?BFORM=ogrenci_dosyalari.BilgiFormu&kodu=2&RaporAdi=ogrenci_dosyalari.surecler

 

 

../Meta/CreateDocumentation.aspx

?map=[1/0]&warn=[1/0]&objsp=[1/0]&query=[1/0]&ss=[1/0]&templ=[1/0]&mods=[1/0]&menu=[1/0]&rel=[1/0]&objs=[1/0]&col=[1/0]&mobj=[1/0]&mopt=[MODUL_ADI]&ord=[1/0]

 

 • map : 1 olursa harita sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • warn : 1 olursa Uyarılar sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • objsp : 1 olursa Obje Nitelikleri sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • query : 1 olursa Sorgular sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez
 • ss: 1 olursa sorguların ekran görüntüleri sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • templ : 1 olursa Şablon Sorgular ekranda gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • mods: 1 olursa modüller sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • menu : 1 olursa Menüler sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • rel : 1 olursa İlişkiler ve İlişki tanımları sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez.
 • objs : 1 olursa Objeler sayfada gösterilir. 0 olursa gösterilmez. Bu parametre 1 olursa objsp, query, templ parametrelerinden en az 1'i daha 1 olmalıdır.
 • col : 1 olursa Sorgu ve Şablon Sorgularda yer alan kolonların hangi objeye ait olduğunu gösterir. 0 olursa kolonların hangi objeye ait olduğu gösterilmez.
 • mobj : 1 olursa Modüle bağlı objelerin görüntülenebileceği bilgisini verir. mopt parametresinde bir modül adı yazılmamışsa modül listesindeki ilk modüle ait objeleri görüntüler. 0 olursa modüle bağlı obje bilgileri görüntüleme işlemi yapılamaz.
 • mopt : Modül adı parametre olarak yazılmalıdır. mobj parametresi 1 olduğunda kullanılır.
 • ord : 1 olursa Objeler alfanumerik olarak sıralı halde sayfada gösterilir. 0 olursa sıralama işlemi yapılamaz.

http://sunucu/uygulamaadi/Meta/CreateDocumentation.aspx?map=1&warn=1&objsp=0&query=0&ss=0&templ=0&mods=1&menu=0&rel=0&objs=0&col=0&mobj=0&mopt=%20&ord=0

 

 

http://sunucu/uygulamaadi/Meta/CreateDocumentation.aspx?map=1&warn=0&objsp=1&query=1&ss=0&templ=0&mods=0&menu=1&rel=0&objs=1&col=1&mobj=0&mopt=&ord=0

 

 


http://sunucu/uygulamaadi/Meta/CreateDocumentation.aspx?map=1&warn=0&objsp=1&query=1&ss=0&templ=0&mods=0&menu=1&rel=0&objs=1&col=1&mobj=1&mopt=KEOS.PARKBAHCELER&ord=0