Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nokta Bulutu

Nokta bulutu verilerinin projeler içerisinde referans olarak kullanılabilmesini sağlar. Ekleme aşamasında *.las ve *.laz uzantılı sınıflandırılmış yada sınıflandırılmamış tüm lidar verileri kullanılabilir. Referans özelliklerinde üretilen verinin içerisinde bulunan nokta sayısı, veri versiyonu, üreten yazılım,üretim tarihi, yoğunluk, RGB renk kodu varlığı, minimum ve maksimum XYZ bilgileri mevcuttur.

Sınıflandırma aşamalarından geçirilen verilerde ASPRS standartlarındaki sınıflara göre tematik gösterimler gerçekleştirilebilir. Spatial referans verilerdeki tematik gösterim esasları lidar referans verilerde de kot bilgisine göre gerçekleştirilebilir.

Nokta Bulutu Sağ Tuş İşlemleri

Nokta Bulutu Z Ayarı

 Nokta bulutu üzerinden sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilirken seçim noktasında bulunan noktalar arasından hangi kot seviyesinden yakalama yapılacağının otomatik ayar bölümüdür. Lidar verileri üretim şekilleri gereği aynı X Y bilgisine sahip bir çok farklı Z bilgisine sahip noktaların birleşimidir bu nedenle yapılan seçim seçim alanına göre bölge içerisinde düşen kotlardan istenen kotun sayısallaştırmaya esas alınmasını sağlar.

Nokta Bulutu Z AyarıAçıklama
En Düşük

En Yüksek

Ortalama
Medyan

  • No labels