Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Online Haritalar

Online Haritalar: Yandex, Bing, Open Street Map vb. gibi yaygın harita altlıklarının yanında kendi karoladığınız verilere ya da OGC uyumlu çeşitli veri kaynaklarına ulaşmanızı sağlar.

Online Harita ekleme diyaloğunda tüm katman seçenekleri sunulur. Her seçeneğin ayrı ayarları olabilir.

 
  • No labels