Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Overlay Analizi

Netcad GIS ile coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki proje katmanları arasında overlay analizi geçekleştirilebilmektedir. Uygulamada TOPRAK ve JEOLOJI katmanları arasında Overlay Analizi gerçekleştirilecek, analiz sonucunda iki veritabanı tablosu özniteliklerinde yeni tablo oluşacaktır.

1.Referanslar menüsü altında TOPRAK ve JEOLOJI katmanlarının görünürlüğünü aktif hale getiriniz ve tablo yapılarını inceleyiniz.

2.Analiz menüsü altından Overlay işlemine girilir.

3.Açılan OVERLAY penceresinde Spatial Veri Kaynağı(Katman-1) seçeneğine bağlantı adı Bağlantı1, Tablo Adı TOPRAK; Spatial Veri Kaynağı(Katman-2) seçeneğine bağlantı olarak Bağlantı1, Tablo Adı JEOLOJI seçimleri yapılır.

4.OVERLAY penceresi seçimler ardından kapatılır ve oluşan overlay alanları çizim ekranında görüntülenir. Oluşan çizimler için yeni bir veritabanı oluşturulmuş ve bilgiler tablosu içerisine aktarılmıştır.
  • No labels