Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan İşlemleri

Plan çizimi yapılmadan önce açılan seçim penceresinden plana ilişkin uygun şablon seçilmelidir. Böylece proje değişkenleri, sayısallaştırma menüsü, tabaka yapısı, hat tipleri ve diğer özellikler seçilen şablona uygun olarak gelecektir. 2014 Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliğine uygun plan şablonları da bu pencereden seçilebilmektedir.

 

 

  • No labels