Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralel

Paralel işlemi çizgisel objelerin (?) paralelini oluşturur.

Paralel alınan çizgi veya çoklu doğrular birbirini takip ediyor ise paralel çizgiler de birbirini takip edecek şekilde otomatik olarak uzat ve kes işlemlerine tabi tutularak düzeltilirler.

Bazı objelerin paraleli kendi cinsinden olamaz. Örneğin; yumuşatılmış eğrilerin paraleli matematiksel olarak yumuşatılmış eğri olamaz. Bu nedenle paralel obje çoklu doğruya çevrilir. Spiral objeleri için de benzer durum söz konusudur. Matematiksel olarak spirallerin paraleli spiral özelliği taşımaz. Bu nedenle spiraller de çoklu doğruya çevrilirler.


 

ÖzellikAçıklama 
Mesafe

Standart paralel alma işlemindeki paralel mesafesidir.

Satır sonunda yer alan [...] butonu ile mesafeyi ekrandan seçilecek iki nokta ile belirlemek mümkündür.

ÖzellikAçıklama 
Tabakası AynıParalel objenin aktif tabaka yerine paraleli alınan objenin tabakasında oluşmasını sağlar.

Hattipi AynıParalel objenin aktif hat tipi yerine paraleli alınan objenin hat tipinde oluşmasını sağlar.

Kalınlığı AynıParalel objenin paraleli alınan objenin kalınlığında oluşması sağlanır.

ÖzellikAçıklama 
Yöntem - YuvarlatDışbükey köşeler yuvarlatılarak paralel alma işlemidir.
Yöntem - YuvarlatmaStandart paralel alma işlemidir.
Yöntem - Ucuna BağlaÇoklu doğru segment uzunluklarını değiştirmeden paralel alarak paraleli alınan segmentleri birbirlerine bağlar.
Uçlar - YuvarlakParaleli alınan objelerin uç noktalarında yuvarlatma işlemi yapar.
Uçlar - DüzParaleli alınan objelerin uçları düz bırakılarak paralel alınır.
Uçlar - KareParaleli alınan objelerin uçları kare olacak şekilde paralel alınır.
Maks. Uzunluk

Paralel mesafesi ile maks. uzunluk değerleri çarpılarak elde edilen değer kadar ötelemede uçlar birbirine düz bağlanır.

Örneğin:

Paralel mesafesi =10.00m

Maks. Uzunluk = 2.00m

Bu örneğe göre paralel işlemi sonrasında 10 x 2 = 20m sonra segment paralelleri kesişmiyorsa uçlar düz bağlanacaktır.

Tek Taraf

Paralel işlemi sırasında objenin her iki tarafına da paralel alma işlemini gerçekleştirir.

"Tek Taraf" seçeneği aktif olduğunda objenin sadece gösterilen tarafına paralel alma işlemi gerçekleşir. her iki tarafa da ayrı ayrı paraleller alınır ve paralel objeler birbirinden ayrı objelerdir.

"Tek Taraf" seçeneği pasif olduğunda objenin her iki tarafına alınan paralel objeler birbirine uzatılarak ya da kesilerek düzeltilir. Paralel obje tek bir obje haline gelir.

ÖzellikAçıklama 
Ters/Düz

Paralel objenin başlangıç ve bitiş noktasının yerleri değiştirilerek paralel alınır.

Bu işlem ile hattın solundaki hat tipi taramaları yön değiştiği için diğer tarafta görünecektir.

Çoklu Doğruları Parçala

Çoklu doğruların her bir parçasının paralelinin ayrı ayrı oluşturulabilmesini sağlar.

 

 

 

Asıl Çizgiyi SilParalel alma işleminden sonra paraleli alınan obje silinecektir. Bu işlem paralel kaydırmaya denk düşer.

Kotları Modelden AlParalel alınacak olan obje için kotların model üzerinden okunmasını sağlar.

3D Ekranında Paralel Alma

3D grafik ekranında objelerin paralellerini oluşturmak için kullanılan özelliktir.

İşleme girildiğinde açılan pencerede; paralel alınacak mesafe ve yön (X, Y, Z) seçimi yapılır. Mesafe ve yön seçimi yapıldığında obje ön izlemesi 3D ekranında otomatik olarak görüntülenecektir.

Mevcut X, Y ve Z yönlerinin tersi yönlerde paralel alınmak istendiğinde mesafe bölümüne (minus) değer girişi yapılmalıdır.

Mesafe bölümünün yanında bulunan cetvel işaretine tıklandığında, ekrandan 2 nokta seçimi ile serbest mesafe değeri alınabilir.

 

 

Komşu pafta oluşturmak için, paralel mesafe değerinin sıfır girilmesi ve seçeneklerin ise pasif olması gerekmektedir.