Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralele Dik Hat

Paralele Dik Hat, paralel iki doğru arasına doğrulara dik olacak şekilde kontrollü hat çizer. İşlemin çalışması için mutlaka birbirine paralel hatlar kullanılmalıdır. Hatların birbirine paralel olmaması durumunda 'Seçtiğiniz Hatlar Paralel Değil' uyarısı alınacaktır.

İşlemAçıklama
Hatlardan UzaklıkParalel doğrularla çizilecek dik hattın arasındaki mesafedir.
Kenar BoyuÇizilen dik hattın iki ucunda paralel doğrulara paralel dik hatta bitişik çizilecek hattın uzunluğudur.
Okların Boyu & EniÇizilen dik hattın iki ucundaki ok çizgilerinin uzunluğunu & uç noktanın hatta olan dik mesafesidir.
1. Uç YukarıdaKutu işaretli iken dik hattın solundaki ok çizgisi hattın üstünde, kutu boş iken hattın altında çizilecektir.
2. Uç YukarıdaKutu işaretli iken dik hattın sağındaki ok çizgisi hattın üstünde, kutu boş iken hattın altında çizilecektir.

 

  • No labels