Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan İşlemleri

Plan çizimi yapılmadan önce açılan seçim penceresinden uygun şablon seçilmelidir.  1/1000 Uygulama İmar, 1/5000 Nazım İmar ve 1/25000 Çevre Düzeni Planı şablonları seçildikten sonra proje değişkenleri, sayısallaştırma menüsü, tabaka yapısı, hat tipleri, lejantlar, semboller ve plan notları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan mevzuatına uygun olarak gelecektir. 2014 Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliğine uygun plan şablonları da bu pencereden seçilebilmektedir.  • No labels