Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PlanGML Kontrolleri

 • ...

GML(Geography Markup Language); OGC standartlarında, XML formatında vektör veri tutma standardıdır. GML verisinin tutulma biçimini OGC veri şemaları tanımlamaktadır. Detaylarına buradan erişim sağlanabilir.

PlanGML veri şemaları ise ülkemizde yürürlükte olan mekansal plan verileri için uygulama şemalarıdır. Plan verilerinin açık veri formatına dönüştürülmesiyle ortak veri depolama kuralları belirleyen PlanGML veri şemalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi sitesinden erişim sağlanabilir. Söz konusu şemalara buradan erişim sağlanabilir.

PlanGML veri şeması ise GML altyapısını kullanarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ait veri tutma biçimini belirten standartlardır. Ulusal ölçekte PlanGML veri şemaları, 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.01.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında imar planları ve çevre düzeni planlarının PlanGML formatında E-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenilmesi 20.02.2021 tarihi itibariyle zorunlu tutulmaktadır. Plan İşlem Numarası (PİN) alınabilmesi için zorunlu tutulan PlanGML veri formatına ek olarak GeoTIFF, KML, plan ek dosyaları da sistem tarafından talep edilmektedir.

Planet ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Detay Kataloğu ile uyumlu veri sayısallaştırması yapabilir, ürettiğiniz verileri kontrol ederek PlanGML formatına kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

Netcad GIS 8.5.0 yetenekleri ile GeoTIFF, KML verileri kolaylıklar üretilebilir, uyumlu olarak çalışan Planet sürümü ile NCZ – PlanGML dönüşümü kontroller sağlanarak uygulanabilir.

NCZ Plan verisinin PlanGML formatına dönüşümü için seçilen plan sınırı içerisinde kalan veriler aşağıdaki kontrol adımlarından geçirilerek kullanıcı yönlendirmesi sağlanır ve bu sayede PlanGML standartları ile tam uyumlu veri üretimi sağlanır.


Plan Kontrolleri GörüntüsüKontrol AdımıAçıklama

Kontrol işlemleri obje bazında yapılmaktadır. Her objenin konumuna, topolojik uygunluğuna, semboloji ve katman düzenine bakılmaktadır.

Katman Eşleştirme Arayüzü:

image2020-8-18_13-44-10.png


Projeksiyon(EPSG)Plan GML'e aktarılacak olan verinin Projeksiyon kontrollerinin yapıldığı alandır.
Çift ObjeAynı Objelere ait birden fazla verinin durumunu kontrol eden alandır.
Topoloji(Geometri Uygunluğu)Topolojisi bozuk alanların kontrol edildiği alandır.
NCZ & PlanGML EşleştirmeSeçilen plan sınırı içerisinde yer alan objelere ait katmanlar ve PlanGML karşılıkları eşleştirilir.
Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni,Sembol ve Akıllı sembollerin standart katmanlarında olup olmadığının kontrol edildiği alandır.
Akıllı Sembol Katmanları ve İçeriğiPlan GML standart katman yapısı ve akıllı sembollerin kontrol edildiği alandır.
Akıllı Sembol KonumuYerleşim-Yapılaşma sembollerinin konumu ve yapı adasıyla geometrik ilişkisinin kontrol edildiği alandır.
 Yapı Adaları ve Semboloji EşleştirilmesiYapı adasıyla kesişen yapılaşma ve yerleşim sembollerinin içeriği kontrol edildiği alandır.
Katman Yapısı ve Standart Geometri CAD objeler ve PlanGML tarafından belirtilen standart geometri türleri kontrol edilir.
Öznitelik Eşleştirme

Veri şemaları tarafından talep edilen öznitelik bilgilerinin girilebileceği kontrollerdir. Örneğin:

 • Enerji Nakil Hat geometrileri için kW bilgisi,
 • Sit alanları için ilan edilme tarihi
 • Eğitim alanları için mülkiyet (Kamu/Özel) bilgisi
ÇözümleKontrol adımında tespit edilen problem için butonun aktif olduğu durumda sorunun çözümünü sağlayacak olan komut çalıştırılır.
Kontrolleri Çalıştır.Kontrol adımında algılanan sorunun/uyarının çözümü sağlandıktan sonra kontrol adımının tekrarlanmasını sağlar.
Plan GML'e AktarKontrol fonksiyonlarından sonra sisteme eklenecek dosyanın üretilmesi için gerekli işlemdir.

Veri Kontrol Detayları

Detaylı görüntülemek istediğiniz kontrol adımı için ilgili satıra tıklayarak geniştebilirsiniz.

 Projeksiyon
 • PlanGML kelimesi içerisinde bulunan GML tanımının açılımı Coğrafi İşaretleme Dili (Geography Markup Language)'dir.
 • Çalışılan coğrafi verinin dünya üzerindeki konumu projeksiyon bilgisinin tanımlanmasıyla sağlanır.
 • Bu nedenlerle dünya üzerindeki konumu bilinmeyen herhangi bir veriden PlanGML üretilememektedir.
 • Çalışma sayfanıza/Projenizde Netcad GIS Projeksiyon Ayarları penceresinde bulunan Projeksiyon bilgileri tanımsızsa eğer bu kontrol adımı geçilemez.
 • Projeksiyonun tanımsız olduğu durumda Netcad GIS alt barında bulunan dünya ikonu renksizdir.
 • Örnek tanımsız projeksiyon görüntüsü:
 • Çözümle butonu tıklanır.
 • Uygulama Menüsü - Proje Özelliklerinin açıldığı görülür(Manuel olarak da açılabilir).
 • Bu bölümde projeksiyon tanımı yapılır.
 • Netcad GIS çalışma sayfası alt barında bulunan dünya ikonunun mavi renk aldığı görülür.
 • Kontrolleri Yenile komutu ile bu kontrol adımı yeşil tik ile geçilir.
 • Örnek Projeksiyon kontrol sonucu:
 Çift Obje
 • Aynı objeye ait birden çok veri üretimi engellenir.
 • Aynı objenin birden çok defa GML formatına aktarımının önüne geçilerek"temiz" veri üretimi denetlenir.
 • CAD objeleri içerisinde aynı katmanda, aynı ağırlık merkezinde ve aynı geometri tipine sahip objeler çift obje olarak algılanır.
 • Plan sınırı içerisinde bulunan Planet katmanlarına ait objeler (@PL - @KST - @HAT - @KA - @ADAKENARI - @SM vb. ) kontrol adımında işleme girer.
 • Çift obje tespit edilmesi durumunda Çözümle butonu ekranda belirir.
 • Alt panelde gride dökülen çift objelere çift tıklama ile yakınlaşılabilir.
 • Manuel olarak objeler silinebilir, katmanı değiştirilebilir, düzenlenebilir.
 • Çözümle butonuna tıklanması durumunda tespit edilen çift objeler asıl obje kendi katmanında korunarak "CIFT_OBJE" katmanına taşınır.
 • Kontrolleri Çalıştır komutu ile bu kontrol adımı geçilir.
 • Tespit edilen çift objelerin listelendiği kontrol sonucu: 
 • "Çözümle" butonu ile tespit edilen çift objelerin ayrı bir katmana taşınması sağlanır ve kullanıcı onayı alınır:
 Topoloji (Geometri Uygunluğu)
 • Kullanım hataları sonucunda oluşması muhtemel Geometrisi bozuk olarak nitelendirilen objeler denetlenir.
 • Kendi kendini kesen objeler, üst üste birden fazla tıklanarak köşe noktaları çoklanmış objeler gibi geometri kontrolleri ile bozuk obje tespitinin yapılarak "temiz" coğrafi verinin üretimi denetlenir.
 • Geometrisi bozuk (kendi kendini kesen objeler, üst üste birden çok defa tıklanarak köşe noktaları çoklanmış objeler) bu kontrol adımında takılır,
 • Seçilen plan sınırı içerisinde bulunan topolojisi bozuk objeler kontrol sonucu grid bölümünde listelenir,
 • Çift tıklama ile ilgili objeye yakınlaşılabilir ve geometrisi bozuk objeler ekranda işaretlenerek görüntülenebilir,
 • Örnek Topoloji(Geometri Uygunluğu) görüntüsü: • Bu bölümde çözüm için iki seçenek mevcuttur:
 • 1.Seçenek:
  • Bozuk geometriler kullanıcı tarafından kabul edilerek GML'e aktarımı sağlanabilir.
  • Kullanıcının hatalı geometriyi kabul etmesi durumunda "Kontrolleri Çalıştır" butonu ile açılan “Bozuk geometrileri düzeltmeden devam etmek istediğinize emin misiniz?” sorusuna verilen “Evet” yanıtı ile kontrol işleminde sonraki adımlara devam edilir.
  • Örnek görüntü:
 • 2.Seçenek:
  • Gridde listelenen bozuk geometrili objelere çift tıklanarak yakınlaşılabilir.
  • Kullanıcı tarafından bozuk objeler temizlenir.
  • Veri üretimi yenilendikten sonra kontrol adımı tekrar çalıştırılabilir.
  • Bu işlem gridde bozuk obje kalmayana kadar devam etmelidir.


 NCZ & PlanGML Eşleştirme
 • Seçilen plan sınırı içerisinde kalan katmanların PlanGML karşılıklarının kullanıcı tarafından belirlenmesi,
 • Bu arayüz üzerinde plan katmanlarının tanımsız kalmaması ve karşılık alanlarının seçilmesi beklenir.
 • Katman adı Planet katmanları üst başlıkları altında (@PL - @KST - @HAT - @KA - @ADAKENAR - TESCILLI vb.) üretilmişse eğer katman eşleştirme bölümüne gelir.
  • ADAKENARI, ADAKENARI_KORUNAN, ADAKENARI_ONERILEN vb. gibi ADAKENARI katman adıyla başlayan katmanlar için objeden tanımlı hat tipleri kontrol edilir.
  • Algılanan hat tiplerine göre karşılığının seçilmesi beklenir.
 • Kontrol sonucunda grid aşağıdaki tablo ve içeriklerinden oluşur:
  • Katman: Seçilen plan sınırı içerisince kalan NCZ katman isimleridir.
  • Adı :
   • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Detay Kataloğu'nda belirtilen kullanım açıklamasıdır.
   • Kullanıcı tarafından müdahale edilebilir, açıklama girilebilir.
  • PlanGML Adı: PlanGML veri şemalarında sunulan tanımlar liste olarak açılır.
 • Katman adı standart Planet katmanlarında ise PlanGML Adı kolonu otomatik olarak dolu gelirç
 • Katman adı @PL - @KST - @HAT - @KA - @ADAKENAR - TESCILLI vb. grupları altında ve standart katman isimlerinden farklıysa eğer PlanGML Adı kolonu Seçiniz olarak gelir ve kullanıcı tarafından eşleştirilmesi beklenirç
 • "Kontrolleri Çalıştır" komutu ile kontrol adımlarına devam edilir.


Uyarı

 • Tüm katman isimleri standart Planet katmanlarına uygun üretilmiş olsa bile kullanıcı tarafından onay alınabilmesi için bu kontrol adımı atlanılmaz,
 • Bu bölümde objelere grid üzerinden çift tıklama ile yakınlaşılamaz. Temel amaç objelerin bağımlı oldukları katman karşılıklarına karar verilmesidir.
 • Örnek görüntüler: • Standart Planet katmanlarına uygun katman içerikleri üretilmiş olmasına rağmen kullanıcı tarafından onay alınabilmesi için bu kontrol adımı atlanılmaz,
  • "Kontrolleri Çalıştır" komutu ile kontrol adımlarına devam edilir,
 • PlanGML karşılıkları otomatik olarak tespit edilemeyen katmanlar için "Seçiniz" olarak gelen PlanGML Adı kolonunda karşılık alanlar seçilmelidir.
 • Katman eşleştirme arayüz örneği:
 • Filtreli sonuç:
 Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni
 • Sembol ve Akıllı sembollerin standart katmanlarında olup olmadığı kontrol edilmektedir.
 • Kontrol sonucu kısmında yer alan grid bölümünde, Standart katmanında bulunmayan akıllı semboller listelenir.
 • Akıllı semboller SM grubunda ilgili katmanlarında yer almalıdır.
 • Akıllı semboller Planet katmanları (@SM) üst başlığı altında üretilmemişse,
 • @SM üst başlığı altında yer alan (SM_YAPILASMA, SM_YERLESIM, SM_YOL) gruplarına ait sembollerin katmanlarının karıştığı durumda kontrol adımında takılır,
 • Kullanıcı tarafından Standart katmanında bulunmayan sembollerin düzenlenerek ilgili katmanlarına taşınması gerekmektedir.
 • Kontrol sonucunda grid bölümünde standart katmanında bulunmayan semboller listelenir,
 • Standart katmanında yer almayan sembollere ilişkin “… katman(lar)ında akıllı sembol bulunmaktadır. Lütfen standart katmanlara taşıyınız.” uyarısı görüntülenir,
 • Kullanıcı tarafından Standart katmanında bulunmayan sembollerin düzenlenerek ilgili katmanlarına taşınması gerekmektedir,
 • "Kontrolleri Çalıştır" komutu ile kontrol adımlarına devam edilir.
 • Kontrol adımında uyarı verilecek örnek veri görüntü:
  • PL_HIPODROM katmanında akıllı semboller tespit edildiği için kontroller kırmızı çarpı ile sonuçlanır.
 Akıllı Sembol Katmanları ve İçeriği
 • PlanGML standart katman yapısı ve akıllı semboller kontrol edilir.
 • Standart katman yapısında bulunmayan akıllı semboller ve objelerin Kontrol sonucu grid kısmında listelenir, bu objeler ve semboller çift tıklanarak yakınlaşılabilir, görüntülenebilir.
 • Akıllı sembollerin ilgili standart katman yapısında bulunmadığı durumda (@SM grubu) PlanGML’e aktarılması için Plan Dönüştür işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Akıllı sembol olmayan (Sm grubuna ait olmayan) bir objenin bu kontrol adımında takılması durumunda bulunduğu katman kontrol edilerek katmanı değiştirilmelidir.
 • Örnek görüntü:
   • "Konut Alanı" yazı objesi SM_YERLESIM katmanında bulunduğu için kontrol adımında uyarı alınır.
   • SM_YERLESIM katmanı akıllı sembollere ait bilgilerin alınacağı özel katman tanımıdır.
   • Bu tanıma ait katmanın değiştirilmesi gereklidir(Örneğin SM_YAZI katmanına taşınmalıdır)
 Akıllı Sembol Konumu
 • Yerleşim-Yapılaşma sembollerinin konumu ve yapı adasıyla geometrik ilişkisi kontrol edilir.
 • Akıllı sembollerin yapı adası üzerinde bulunması beklenmektedir.
 • Geometrik olarak yapı adası ile üst üste gelmeyen yapılaşma/yerleşim sembolleri bu bölümde raporlanır,
 • Yapılaşma/yerleşim bilgilerinin yapı adaları ile ilişkilendirilebilmesi için geometrik olarak ilişki kurulmalıdır,
 • Örnek tanımsız projeksiyon görüntüsü:
 • Kontrol sonucu kısmında yer alan grid bölümünde, yapı adası üzerinde bulunmayan akıllı semboller listelenir.
 • Akıllı sembollerin yapı adası üzerinde bulunmadığı durumda kullanıcı tarafından objelerin konumunu değiştirilmelidir.
 Yapı Adaları ve Semboloji Eşleştirme
 • Yapı adasıyla kesişen yapılaşma ve yerleşim sembolleri içeriği kontrol edilir.
 • Aynı yapı adasında birden fazla sayıda ve farklı değerlere ait yapılaşma/yerleşme sembolleri Kontrol sonucu kısmında yer alan grid bölümünde listelenir.
 • PlanGML veri şeması standartları kapsamında her yapı adası için en fazla bir tane yapılaşma ve yerleşme sembolü kullanılabilir.
 • Aynı yapı adası sınırları içerisinde farklı özniteliklere sahip birden çok yapılaşma(TAKS, KAKS, Emsal, Kat Adedi) veya yerleşim(Nizam, Kat Sayısı, Yapı Yaklaşma Mesafesi) sembolleri bulunamaz.
 • PlanGML üretim aşamasında "Akıllı Sembol" türünde olan ve veri şema standartları tarafından izin verilen semboller yapı adaları ile ilişkilendirilir,
 • Aynı yapı adası içerisinde farklı özniteliğe sahip yapılaşma/yerleşim sembolleri bulunamaz.
 • Veri şemaları tarafından tanımlı olan yapılaşma/yerleşim sembolleri:
  • Emsal
  • TAKS
  • KAKS
  • Yençok(m)
  • Nizam
  • Kat Adedi
  • Ön Çekme Mesafesi
  • Yan Çekme Mesafesi
 • Her yapı adası için bir adet yapılaşma/yerleşme sembolü kullanılması gerekmektedir. Çözüm yolu için,

  • Fazla olan ve hatalı değere sahip akıllı semboller silinebilir
  • Yapı adası kullanıcı tarafından Alan Böl komutu kullanılarak bölünmelidir. Alan Böl işlemleri için ?
 Katman Yapısı ve Standart Geometri
 • Plan katmanı ve PlanGML tarafından belirtilen standart geometri türleri kontrol edilmektedir. Standart geometriler PlanGML veri şemasında tanımlanmış olan geometri tipleridir. Bu kontrol adımında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına göre üretilmesi beklenen plan verisi ve PlanGML veri şemasına ait geometri tipleri kontrol edilmektedir.
 • Seçilen plan sınırı içerisinde kalan plan verisi için geometri tipleri kontrol edilir(Nokta, çizgi, alan).
 • NCZ'de bulunan geometri tipi ve PlanGML veri şema standartları tarafından belirtilen standart geometrile kıyaslanır.
 • Örneğin Kaldırım/Refüj gibi plan verileri PlanGML standartları tarafından alan geometrisi ile talep edilirken NCZ verisinde çizgi geometrisi ile üretilmişse eğer bu bölümde raporlanır.


 • Standart geometri türünde uyumsuz geometriler tespit edildiğinde ilgili objelerin bulunduğu katmanlar sonuç gridinde listelenir. Kullanıcı tarafından ilgili katmanların kontrol edilmesi ve katman içerisinde bulunan objelere ait geometri tiplerini değiştirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte PL_KONUT katmanında bulunan çizgi geometrisindeki objeler kontrol adımında vurgulanmıştır.
 Öznitelik Eşleştirme
 • PlanGML veri şemaları tarafından talep edilen sözel öznitelik bilgilerinin girilebileceği arayüzdür.
 • Bu arayüz yardımı ile yapı adalarına çeşitli sözel öznitelik bilgileri girilebilir.
 • Son kontrol adımında Katman - Yapı Adası hiyerarşisi ile objeler listelenir,
 • Ağaç yapısında katman altında tıklanan objeye otomatik olarak yakınlaşılır.
 • Yakınlaşılan yapı adasına ait öznitelik bilgileri sol tarafında bulunan ok yardımı ile genişletilerek görüntülenir.
 • Öznitelik hücre tipine göre, tarih/liste/yazı alanı bilgiler girilebilir.
 • Öznitelik bilgisi girilmek istenilmediği durumlarda "Kontrolleri Çalıştır" komutu tekrar tıklanarak varsayılan değerler ile GML üretilebilir.
 • Örnek görüntüler:

Planet Plan GML Tanıtım Videosu - 2(Yeni Özellikler)

Planet Plan GML Tanıtım Videosu - 1 • No labels