Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PostGIS İVTYS

PostgreSQL, ücretsiz ve açık kaynak kodlu ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Windows dışında Linux, Unix, Mac OSX, BSD işletim sistemleri üzerinde de çalışır. PostGIS, PostgreSQL üzerinde coğrafi veri yönetimi için geliştirilmiş bir ek uygulamadır.

PostGIS üzerinde tablo oluşturma, sütun ekleme, silme gibi temel işlemlerin yanında veritabanları arasında veri aktarımı gibi işlemler Netcad arayüzlerinden yapılabilir. İleri seviye yönetimsel veritabanı işlemleri (yedek alma, kullanıcı, yetki tanımlama, vs) için ücretsiz pgAdmin yazılımı kullanılabilir.

Netcad, yerel ve ulusal birçok kurumsal projesinde PostGIS ürününü kullanmaktadır.

PostGIS ile ilgili detaylı bilgi almak ve ürünü indirmek için http://www.postgresql.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • No labels