Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antet Ekle

 

Üretilen çizimlere lejant (antet) eklemek için kullanılır. Seçilecek olan lejant blok dosyası ve proje bilgileri penceresinde girilen bilgiler kullanılır.

Lejant blok çizimlerinde (Netcad8\MODULl\WATER\BLOK klasöründeki ncz dosyaları) bulunan, değişkenler ile proje bilgilerindeki bilgilerle otomatik olarak değiştirilirler. Bunların dışında yeni antetlar de oluşturup kullanılabilir.

 

 

  • No labels