Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Parametreleri

 

İçmesuyu ve şebeke çizimlerinde kullanılan lejant (antet) bloklarındaki ortak bilgilerin ve proje ile ilgili diğer genel bilgilerin bulunduğu penceredir. Burada proje ile ilgili makam bilgileri, projenin adı, yapan, çizen onaylayan ve tarih gibi bilgiler bulunur. Ayrıca pencerenin üst kısmında, aktif dosya ve projenin adı görülebilir. Her İçmesuyu projesi için ayrı proje bilgisi tutulmaktadır.

 

 

  • No labels