Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje

 

Üzerinde çalışılacak *.KTB dosyasının ve bu *.KTB dosyasına bağlı alt projelerinin seçildiği işlemdir.

İsale ve şebeke çözümleri için kaydetme ve yükleme işlemleri için ortak dosyalar (örneğin aynı depo) kullanmak istenebilir. İsale çözümlerinde üretilen bir proje şebeke çözümleri tarafından tarafından algılanabilir.

Ayrıca aynı *.KTB dosyasının içerisinde birden fazla proje oluşturma desteklenmiştir. Bu durumda kullanıcı şebeke yada içmesuyu modüllerine girmeden önce İistediği *.KTB dosyasını seçebilir.

Proje işlemi aktif *.KTB dosyası içindeki kullanılabilir projeleri listeler. Bu liste içinden bir proje seçilebilir yada ekle butonu ile yeni bir alt proje dosyası yaratılabilir.

Eğer şebeke bir depodan besleniyor ve bu depo ile ilgili hesaplar daha önceden isale (terfili veya cazibeli) çözümleri ile yapılmış ise şebeke çözümlerinde bu depo seçilebilir.  

  • No labels