Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Proje

*.KTB uzantılı yeni proje dosyasının oluşturulduğu işlemdir.

Bu pencerede Açık-Kapalı Şebeke, Terfili-Cazibeli Sistem ve Hardy Cross Çözümü olmak üzere 3 farklı çözüm yöntemi seçilebilir.

Hardy Cross çözümünde, *.KTB dosyası ile aynı dizinde ve aynı isimde bilgilerin tutulacağı veritabanı, sayısallaştırma menüsü ve *.NCZ dosyaları otomatik olarak oluşturulur.

Proje TürüAçıklamalar
Açık - Kapalı Şebeke

Şebeke çözümleri için kullanılan seçenektir.

Açık şebeke çözümleri, suyun şebeke içerisinde tek yönde aktığı, boruların dallanarak ilerlediği şebeke sistem çözümüdür. İşletilmesi sorunludur. Genellikle belirli nüfustaki köyler ve kasabalarda yeterli olur. 

Kapalı şebeke çözümleri, ağsal boru hattı (kapalı gözler) tasarımı ile suyun farklı akış yönlerinden aktığı şebeke sistem çözümleridir. Su bir bölgeye çeşitli yönlerden iletilebilir.Kapalı sistem çözümleri ‘ölü nokta’ ve ‘hardy cross’ metodları ile gerçekleştirilir

Terfili - Cazibeli Sistem

İsale hatlarının çözümü için kullanılan seçenektir.

Suyun kendi potansiyel enerjisi ile akabileceği, yüksek kottan düşük kota olan cazibeli sistem ve düşük kottan yüksek kota pompa yardımı ile suyun akışının sağlandığı terfili sistem çözümlerini içerir.

Hardy Cross Çözümü

Debileri saatlik bazdaki taleplerine göre dengeleyerek düzenleyerek şebekedeki basınçları otomatik dengeleyerek çözüm üretir.

Hardy Cross seçeneği, isale hattından şebeke çözümlerine kadar tüm hesaplamaları yapabileceğiniz, temin edilen suyu en ekonomik kullanabileceğiniz seçenektir.

  • No labels