Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Parametreleri

Genel

ÖzellikAçıklama
Proje AdıProjenin diğer projelerden ayrımının sağlandı ismidir, raporlarda yada sonuç diğer çıktılarda gözlenmez.
Kamulaştırılan Kurum

Kamulaştırma projesinin gerçekleştirildiği kurumun seçildiği alandır. Alanda standart kullanımda KGM, DSİ, TEİAŞ Genel Müd., TEDAŞ, BOTAŞ, Afet İşleri, EPDK ve TOKİ bulunmaktadır.

Kamulaştırma Yapan Kurum seçeneklerinin değiştirilmesi için Netcad.X/Modul/Kamu/Secme dizini içinde yer alan Netkamu.ini dosyası kullanılmalıdır.

Kamulaştırma Cinsi

Kamulaştırılan B parsellerinin otomatik olarak belirlenen cins ile tescillenmesini sağlayan seçenektir. Seçenekler standart kullanımda Yol, Kanal, Direk Yeri, Trafo, Göl, Su İsale Hattı, Köprü ve Geçitler ve Su Kuyusu bulunmaktadır.

Kamulaştırma Cinsi seçeneklerinin değiştirilmesi için Netcad.X/Modul/Kamu/Secme dizini içinde yer alan Netkamu.ini dosyası kullanılmalıdır.

Dengeleme ÖlçeğiParsellerin beyannamelerde dengeleme sonuçlarının aktarıldığı tabloda hesaplar verilen ölçeğe göre gerçekleştirilir.
Kurum Dosya NoGüzergahın gidiş yönüne göre kamulaştırmaya dahil olan parsellerin sıralı olarak numaralandırmaya başlanacağı ilk numaradır.
İli, İlçesi, Mahalle/KöyProje sahasına ilişkin raporlara da otomatik yazılacak konumsal bilgilerdir. Yeni kamulaştırma süreçlerinde birden fazla köy ile proje üretilebilmektedir.
Malik Tematik Renkleri

Proje içerisinde belirtilen parsel gruplarının Parsel Bilgileri/Etiket Tematikleri ile renklendirilmesi sağlanır.

Kamu Yarar Karar Tarihi

Kamu Yararı Karar Sayısı

Kamulaştırma kararının alındığı karar sayısı ve tarih bilgilerinin girildiği alandır.
ABC Hesabında Sağda Kalan Tek Parseller C Yerine A OlsunOtomatik plan çiz yapıldığında normalde güzergahın sol tarafı A, ortada kalan B ve sağda kalan C parseli olur. Ama sol tarafta A alanı olmadığı zaman, sağda kalan C alanı otomatik olarak A olacaktır.

 

Yüklenici ve Kontrol

Sonuç raporlar yada oluşturulan antetli çıktılarda yazılması istenen Yüklenici ve Kontrol tarafına ait bilgilerin girildiği alandır.

Dosyalar

DosyaAçıklama
GüzergahKTB uzantılı güzergah dosyalarının eklenmesi ve yönetilmesinin sağlandığı alandır. Netkamu 8 ile birden fazla güzergah ile çalışabilir ve aktif olan güzergaha göre işlemlerinizi sağlayabilirsiniz.
Parsel/MalikKAP uzantılı parsel kayıtlarının tutulduğu dosyadır. KAP dosyası beraberinde aynı isimli KML dosyası oluştur. Malik listesi KML içerisinde tutulurken parsellere ilişkin tüm kayıtlar KAP içerisinde tutulur.

Plan

NCZ uzantılı Netcad çizim dosyalarının proje içerisindeki geometrilerin sağlandığı veridir.
Beyanname ŞablonuNetcad içerisindeki yada belirtilen dizin içerisindeki NCZ içerisindeki beyanname şablonlarının tanımlandığı alandır.

 

Plan

Güzergah planı için parametre değerlerinin verildiği ve fonksiyonların belirlendiği bölümdür.

DeğişkenAçıklama
Kilometre AralığıGüzergah planı üzerine yazılan kilometre yazılarının aralık değeridir. Buraya örneğin 100 yazıldı ise kilometre yazıları 100 m aralıklarla yazılır. Bu durum kurp üzerinde ve kurp giriş çıkışlarında geçerli değildir. Kurp giriş ve çıkışlarına ayrıca kilometre değerleri yazılır.
Kilometre Yazı BoylarıKamulaştırma hattı üzerine yazılacak kilometre yazılarının milimetre cinsinden boyudur. Gerçek boy ölçeğe bağımlı olarak değişir.
Some SembolüSome yerlerine yerleştirilmesi istenen gösterim buradan verilir. Burada yer alan […] butonuna basılınca Netcad sembol kütüphanesine ulaşılır. Buradan uygun sembol seçilir. Seçilen sembolün numarası some sembolü hanesinde yer alacaktır. Genellikle 69 nolu sembol kullanılır. Bu haneye sıfır yazılınca some sembolü çıkmayacaktır.
Some Sembol BoyuSeçilen some sembolünün boyudur. Gerçek boy ölçeğe bağımlı olarak değişir. Netcad Uygulama Menüsü/Özellikler/Proje Özellikleri/ Ölçek bölümünden girilen değere göre büyüklüğü değişir.
Kilometre YazıGüzergah planı üzerine işlenecek olan kilometre yazılarının, güzergah gidiş yönünün sağında ya da solunda yer almasını sağlar.
Kurp Kilometre YazıKurpların olduğu yerlerde kilometre yazılarının kurp içine ya da kurp dışına yazılması sağlar.
Güzergah Alanı OluşturOtomatik plan çiz işlemi sonucunda güzergah sağ ve güzergah sol çizgilerinin arası KAMU_SINIRI tabakasında otomatik olarak kapatılır. Otomatik ABC işlemi ifraz alanlarını bu sınıra göre hesaplayacağından, otomatik ABC işleminin yapılmasına kolaylık sağlayacaktır.
Önceki Planı Sil

Güzergah planı çizdirme sırasında daha önce geçirilmiş olan güzergah planının silinmesini sağlar. Yani Netcad temel silme fonksiyonlarını kullanmadan önceki plana ait objelerin silinmesini sağlayacaktır.

Kurp TeğetleriBu seçenek işaretlenmezse TO-TF arasına yanlızca kurp çizer ve eksen kurp ortasından geçer. İşaretlenirse alinmanlar(güzergah ekseni) some noktalarına kadar uzatılarak çizilir.
Otomatik Plan ÇizBu seçenek işaretlenirse some ve genişlik bilgileri girildiğinde yada değiştirildiğinde kamulaştırma planı otomatik olarak çizilir.

 

Enh

Enerji Nakil Hattı projelerinde kullanılacak olan direk dosyası ile bu direk dosyasına göre çizdirilecek olan enh planında portala dik olacak direklerinin belirlendiği parametredir.

Değişken/DosyaAçıklama
Enh DirekDirek bilgilerinin tutulduğu ve planı çizdirilecek olan *.DRK uzantılı dosya seçilir. Bu dosyanın adı, *.KTB dosyasının adı ile aynı olmalıdır.
Some/Direk Hata ToleransıDirekler arası mesafenin kabul edilebilen hata miktarıdır.

Direk kategorisine göre bağlantı şekilleri aşağıdaki şekilde otomatik olarak belirlenmektedir.

Direk Kategorisi

Bağlantı Şekli

154 KV

AÇIORTAYA DİK

380 KV

DİK

 

 

 

  • No labels