Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rapor Penceresi Nesnesi

Açıklama

Etkileşimli Rapor rapor bileşeni,

 

Örnek

NavigationBar ile OBJECTID=1 olan Mahalle seçilmiş olsun.

İçindeki raporun URL'ine şu değeri ekler : EXPR=MAHALLE.OBJECTID=1

Rapor içindeki kontroller {Q@EXPR} değeri ile bu bilgiyi alıp verilerini süzebililer.

  • Raporun hazırlanmakta olduğu objeye ait tüm html raporlar bu kontrolde kullanılabilir. 
    • Örneğin grafik, sorgu sonucu, harita vb rapor nesneleri içeren bir raporu, rapor nesnesi içerisinde kullanabiliriz. Böylelikle navigation bar veya canvas haritadan seçilen değere göre güncellenir hale gelir.

İçerik

Rapora "Etkileşimli Rapor" Eklemek

Rapora "Etkileşimli Rapor" eklemek için Rapor Tasarım Aracı sol panelinde, ilgili objenin altındaki Raporlar kırılımı açılır. Bu kırılımda objeye ait tüm raporlar listelenmiştir. İnteraktif rapora eklenmek istenen rapor seçilir ve sürükle bırak yöntemiyle rapor tasarım alanına taşınır.

Örneğimizde kullandığımız rapor, Mahalle Bilgileri sorgusundan üretilmiş ve çalıştığında sorgu sonuç listesini gösteren bir rapordur.

 

Nesne Özellikleri

sys.permissionroleYetki kısıtlaması yapılacaksa ilgili yetki rolünün adı bu alana yazılır.
netigmatypeReportIframeReportField olarak otomatik gelir.
url 
cssclassname 
widthgenişlik girilir.
heightyükseklik girilir.
tagattributes 
reportnameSeçilen raporun metada tanımlı adı otomatik gelir.
criteria

{Q@EXPR} olarak girilir.

{Q@EXPR} : Q ifadesi raporun parametresini (Querystring) ifade eder. Raporun etkileşimde bulunduğu diğer rapora EXPR parametresi göndererek etkişim sağlanır.

styleÖrneğin: height:100%;border:none
Name 
AllowinteractivityFalse veya True olmak üzere iki değer alabilir. False olduğunda etkileşim özelliği kapalı olur yani Navigation Bar veya Canvas Haritadan seçilen değer rapor içeriğini güncellemez. True olduğunda etkileşim özelliği açık olur.
globalreport

Navigation Bar Listesindeki tüm verilere ait sonuç içeren bir global rapor tanımlıysa ve listedeki Tümü / Hepsi vb bir seçeneğe tıklandığında bu raporun görünmesi isteniyorsa ilgili Global Raporun adı bu alana yazılır.

 

Örneğin: NetigmaGlobalReport.InteractiveReport (dökümandaki örnekte tanımlı olan global raporun adı budur)

 

Ayrıca BKZ: Global Rapor Nedir

 

 

Rapor penceresinin açtığı raporda bir grid varsa (sorgu yada şablon sorgu gösteren) criteria propertysi {Q@EXPR} olarak düzenlenmelidir.

 

Etkileşimli Raporun Rapor Ekranında Görünüşü

ÖRNEK 1:

Aşağıdaki raporda sol panel Navigation Bar kontrolü sağ panel ise Etkileşimli Rapor rapor nesnesidir.

Etkileşimli rapor nesnesinde görüntülenen rapor, mahalle sorgu sonucu kullanılarak oluşturulmuş bir rapordur.

Navigation Bar'dan seçilen mahalle adına göre sağdaki raporda yer alan sorgu sonucu da güncellenmektedir.


 

ÖRNEK2: Aşağıdaki raporda üst panel Navigation Bar kontrolü alt panel ise Etkileşimli Rapor rapor nesnesidir.

Etkileşimli rapor nesnesinde görüntülenen rapor, mahalle bazında toplam yol uzunluğu grafiği getiren bir HTML rapordur.

Navigation Bar'dan seçilen mahalle adına göre alttaki raporda yer alan grafik de güncellenmektedir.