Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Referans

Raster Referans, raster dosyaları kullanabilmenizi sağlar. uydu fotoğrafları, ortofotolar, taranmış kadastro paftaları, taranmış 1/25000 lik paftaların tümü raster referans ile kullanılabilir. Bunlara ek olarak SRTM, DTED verileri gibi Grid Yükseklik Modeli verileri de kullanılabilir.

Raster İşlemleri

Netcad' de pek çok raster işlemine Raster referans üzerinden erişebilirsiniz. Raster eklenir ve rasterın sağ-tuş menüsü üzerinden işlemlere erişilir.

Farklı Sakla ile raster veri başka formata çevrilebilir. Bu çevrimde bazı kısıtlar olabilir(Örneğin; 1 bit rasterlar ECW yapılamazlar gibi).

Gönder ile raster veri Google Earth' e gönderilebilir. Google Earth, sadece 24 bit ve Coğrafi/WGS84 projeksiyonda ki imajları kabul eder. Netcad kaynak veri ne olursa olsun bu dönüşümleri otomatik olarak yapar.

Analiz ve Filtre işlemleri ANALİST modülü lisansına tabidir.

Raster Referans Özellikleri

Raster

Referans Özellikleri penceresinde Raster sekmesi, Katman Yöneticisi/Referanslar' a raster dosya eklendiğinde aktif olur. Bu pencerede raster verinin genişlik, yükseklik, renk gibi değerlerine ulaşılabilir.

 • Gösterim Adı: Raster verinin Referanslar altında gözlenen adıdır. Dosyanın bilgisayarda kayıtlı bulunduğu isimden farklı bir isimde proje ekranında gözlenmesi istenir ise buradan değişiklik yapılabilir. Alt satırında raster verinin kayıtlı olduğu dizin, renk sayısı ve boyutları yer almaktadır. Satıra tıklanarak verinin bulunduğu dosya dizini açılır.
 • Monochrome Görüntü Özellikleri: Tek renk raster verilere (renk derinliği 1 bit) uzaktan bakıldığı zaman daha düzgün görünmelerini sağlayacak özellikler sunar. Bunun için üç farklı iyileştirme yöntemi vardır.
  • Siyahları koru; raster verideki siyah pikseller ekran uzaklaşılırsa dahi korur. Siyah limit parametresi raster verinin çözünürlüğüne ve görünüme göre değiştirilebilir.
  • Gri skalaya çevir; seçeneği siyah-beyaz taranmış renkli raster verinin anti-aliased(yumuşatılmış) görünmesini sağlar.
  • Beyazları koru; siyahları korunun tersidir. Siyah üzerine beyaz rasterlarda (negatif) beyaz çizgi ve noktaların daha net görünmesini sağlar. Beyaz oranı siyah limiti(0...100) bölümünden ayarlanabilir.
 • Şeffaf: Raster verinin genel şeffaflığından farklı ve bağımsız olarak seçilen bir rengin tamamen geçirgen olması sağlanabilir. Bu şekilde kadastro paftası gibi pafta kenarlığı olan rasterların kenarlaşması mümkün olur.
 • Bant Sırası: Multispektral (çok bantlı) raster verilerin renk kombinasyonunun ayarlanabildiği seçenektir. Bant sırası RGB veya BGR olarak listeden seçilebileceği gibi, istenirse atanması her bir bant için ayrı ayrı seçimde yapılabilir.
 • Pikseller: Raster verinin sahip olduğu piksel değerlerinin listelendiği pencere açılmaktadır.

İşlemci

Referanslarda açılan raster üzerinde işlemcilerin çalıştırılması sağlanır.. Raster işlemciler listesine yalnızca imajın girdi renk derinliği ile uyumlu işlemciler gelir.

Örneğin; 1bit renk derinliğindeki raster veri için renk ayarları, histogram ayarları gibi tek renkli rasterlarda çalışmayan işlemciler listede görünmezken;  'Renk Derinlik Ayarları' ve 'Katman Ayır' işlemcileri listede görünür. Raster işlemci listesinde bulunan işlemciler sürükle-bırak ile seçilen işlemciler bölümüne taşınır. Seçilen işlemci üzerinde fare sağ tuşu ile açılan menüden 'Özellikler' ya da çift tıklanarak ilgili işlemcinin düzenleme penceresi açılır ve gerekli parametreler girilebilir.

Mono(tek bantlı) imajlarda, raster sekmesinde bulunan "Monochrome Görüntü Özellikleri" kısmında iyileştirme yöntemi seçildiyse listede bulunan işlemciler çalıştırılmadan önce listede görünmemesine rağmen "monochrome anti-aliasing" işlemcisi çalıştırılır.

Palet

Raster veri hat ve zemin renkleri Palet sekmesi yardımı ile değiştirilebilir. Böylelikle, birlikte görüntülenmek istenilen kadastro, imar ve plan raster verileri farklı renklerde gösterilerek proje hazırlanabilir. Bu sayede veriler kolaylıkla birbirinden ayrılıp çalışma kolaylığı sağlanmış olur.

 • Görüntüden Renk Değiştir: Palette bulunan renklerin üzerinde çift tıklandığında açılan Renk menüsünden istenilen renk değişikliği yapılır.
 • Paleti Sakla: Raster veri paletini *.NPL dosyası olarak saklanmasını sağlar.
 • Paleti Yükle: Saklanan paleti daha sonra farklı raster veride aynı renk olabilmesi için yükleme yapar.
 • Paleti Griye Çevir: Renk paletini gri tonlarda olmasını sağlar.

Renk derinliği 4 ve 8 bit olan raster verilerin sahip oldukları renk paletine göre lejantları da bu bölümden oluşturmak mümkündür. 4 bitlik raster veri için 16 renk, 8 bitlik raster veri için 256 farklı renk lejand menüsünde listelenir. Lejand sekmesindeki Açıklama listesinde ilgili renge karşılık gelen bilgiler girilir.

1 bitlik raster veriler için Renklendirme sekmesi yardımı ile tanımlı renk şablonları ve renklendirme modu seçimleri yapılabilir.

Genel ve Projeksiyon Sekme detayları için ... (?)

 • No labels