Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekle

Referans Ekle işlemi projelere farklı formatlarda referans dosyaların eklenmesi için kullanılmaktadır. Referans Ekle ile Raster, Spatial ve Doküman gibi çeşitli katman türlerine sahip dosyalar eklenir ve bütün bunlar aynı ortamda birleşirler.

 

  • No labels