Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Referanslar

Referans Netcad terminolojisinde CAD Katmanlar harici veriler için kullanılır. Netcad GIS' in katmanları burada "Spatial" referans olarak görünürler. Referanslar menüsü üst bölümden referans başlıkları ile aramalar yapılarak yönetilebilir.

Referans katmanlar çok farklı özellikteki verilerin bir arada kullanılabilmesini sağlar. İşlemlere sağ tuş ile açılan menü üzerinden erişilir.

Referanslar Özellikleri

SeçenekAçıklama
Dosya Adları

Dosya Adları Uzun Gösterim: Referansların sadece dosya adları ile ya da dosyanın bulunduğu dizin ve dosya adıyla görüntülenmesi sağlanabilir.

Benzer Tabakaları Toplu Aç/Kapa: Benzer tabakaların toplu açılıp kapatılması için kullanılır.

Dönüşüm

Referans dosya üzerinde orijinal veriyi değiştirmeden dinamik olarak kaydır, döndür, ölçekle, matris dönüşümü işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

  • Kaydır: Referansın seçilen noktasından farklı bir koordinata taşınmasını sağlar.
  • Döndür: Referansın seçilen nokta sabit kalacak şekilde döndürülmesinde kullanılır.
  • Ölçekle: Referans üzerinde seçilen noktaya göre verilen büyültme oranına göre referansın ölçeklenmesi sağlanır.
  • Matris: Herhangi bir koordinat sisteminde bulunan verileri farklı bir koordinat sistemine dönüştürmek için kullanılır. Bunun için aşağıdaki menüden, istenilen matris değerleri girilerek dönüşüm işlemi gerçekleştirilir. Matris işlemi; İmar koordinatlarını, Kadastro koordinatlarına dönüştürme işleminde sık kullanılır.
    Örneğin; Lokal pafta sisteminin dönüşüm matris katsayılarıyla ülke koordinat sistemine dönüşümü gösterilebilir. Dosya bazında yapılan dönüşümle bölge için bilinen matris katsayıları (a, b, cy, cx) girilerek ülke koordinat sistemine dönüştürülmüştür.
  • Dönüşüm İptal: Yapılan dönüşüm işleminin iptal edilmesinde kullanılır.

  • No labels