Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Resim HTML Rapor Nesnesi

Açıklama

Bu nesne raporda resim görüntülenmesini sağlar.

 Rapor tasarım ekranında sol panelde yer alan Ayarlar sekmesinin altında yer alan nesnelerden ilgili nesne seçilir. Nesne menüsünün altındaki Diğer menüsü altında yer alan Resim nesnesinin rapora sürüklenip bırakılmasıyla oluşturulur.

Resim HTML Nesne Özellikleri

sys.permissionrole: Rapor nesnesini hangi rolün görüntülemeye yetkisi olduğunu gösterir.

netigmatype: Rapor nesnesinin tipini belirler. Resim nesnesi için ImageReportField değerini alır.

width: Resmin genişlik ayarının yapıldığı özelliktir. Varsayılan olarak boştur ve böylece resim orijinal genişliğinde görünür.

height: Resmin yükseklik ayarının yapıldığı özelliktir. Varsayılan olarak boştur ve böylece resim orijinal yüksekliğinde görünür.

fixwidthorheight:

noimage: Nesneye bir resim tanımlanmadığı zaman gösterilecek alternatif resimdir. Varsayılan olarak boştur. İstendiğinde bir url yazılarak alternatif resim ayarlanabilir. Bu özellik tanımlanmaz ve nesneye bir resim de atanmamış olursa images klasörü altındaki noimage.gif resmi gösterilir.

source: Resmin eklendiği tablonun adıdır. Raporda, bu tabloya ilişkin kaydın tanımlı ilk resmi gösterilir. Bu alan boş bırakılırsa raporda hata alınır.

xmlfiles: Ek dosyalar sekmesinde kullanılan dosya tipleri, xml içeriğinde tanımlanır. Ek dosyalarda eklenen resim dosya tipine göre raporda gösterilmek istendiğinde xmlfiles tanımlaması yapılır. (Örneğin PARSEL/SahaFoto.xml)

visible: Nesnenin görünürlüğünü ayarlar. True ise görünür, False ise görünmez.

 

Ekran Görünümü

Aşağıdaki ekran görüntüsünde raporun çalışır hali görünmektedir.