Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SQL Server İVTYS

SQL Server, Microsoft'un kurumsal seviyede veritabanı yönetim sistemi çözümüdür.

Yönetilecek veri boyutu ve fonksiyonlara bağlı olarak SQL Server Express (ücretsiz), Standart, Enterprise gibi sürümleri vardır. Sürüm özelliklerinin karşılaştırması ve lisanslama modelleriyle ilgili detaylı bilgiyi http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx adresinden erişebilirsiniz.

Diğer veritabanlarında olduğu gibi Netcad (ve Netigma), SQL Server veritabanını yönetecek araçlara sahiptir. Yeni tablo oluşturma, sütun ekleme, silme, vs işlemler Netcad arayüzlerinden yapılabilir. Kullanıcı, yetki, indeks yönetimi gibi işlemler için SQL Server'ın kurulum paketinde yer alan Management Studio veya üçüncü parti araçları kullanabilirsiniz.

SQL Server'da coğrafi veri için Netcad Spatial veya SQL Server Spatial veri modelleri kullanılabilir. SQL Server, Express dahil olmak üzere tüm sürümlerinde Spatial desteği sunmaktadır. Detaylı bilgi http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx adresinde bulunmaktadır.

Netcad ürünleri SQL Server 2005 ve üzeri sürümleriyle çalışabilir.

MS SQL Server, Windows işletim sistemleri üzerinde çalışır.

  • No labels