Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seyirler

Belli bir zaman dilimi içinde, nicelik değerlerinin değişimini gösteren çarpanların toplandığı tablodur. Rezervuar su yükü, pompa grafikleri ve su kalite kaynak verilerinin hepsi seyir grafiğini içerir. Bütün seyirlerde kullanılan zaman aralığı sabit bir değerdir. Bu aralıkta nicelik değer, sabit seviyede kalır. Bütün yapılar aynı zaman aralığını kullanmak zorundaysa, her biri farklı zaman aralığı numaralarına sahip olabilir. Simulasyon saati, seyir içindeki zaman aralığı numaralarını aşarsa; seyir yine onun ilk zaman aralığı numarasına döner.

Seyirler komutu ile projede bulunan seyirler görüntülenir. İşleme girildiği zaman projedeki seyirleri listeleyen bir pencere görüntülenir.

Açılan Projedeki Seyirler penceresinde listelenen seyir seçilip fare ile çift tıklanarak Seyir Düzenleme penceresine ulaşılır.

Açılan Seyir Düzenle penceresinde, seçilen seyir ile ilgili zaman aralıkları ve bu zaman aralıklarına karşılık gelen çarpanların oluşturduğu grafik ekranda görüntülenir. Çarpan değerleri ve seyir süresi kullanıcı tanımlı olarak Analiz Ayarları penceresinin Süre Ayarları sekmesinden kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. Değiştirilen grafikteki değişim dinamik olarak görüntülenebilir.

 

  • No labels