Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shape Referans

Shape dosyaları Referanslar altına Shape Referans işlemi ile eklenebilir. Eklenen Shape Referans dosya özellikleri Spatial Referans (?) özellikleri ile aynıdır. Referans üzerinde Etiket (?), Tematik (?), Rapor (?) veya Tampon (?) işlemleri yapılabilmektedir.

Referans olarak eklenen Shape dosyasında düzenleme yapılabilmesi için *.SHP uzantılı dosyaların veritabanı dosyalarına çevrilmesini gerekmektedir.Bu uzantılara ait dosyaları Araçlar \ Netcad MDB'ye Çevir işlemi (?) yardımıyla düzenlenebilir yapıda olması sağlanılabilmektedir.

  • No labels