Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sil

Obje Seçim Aracı (?) ile seçilen objeler silinirler. Seçim sonrası kaç obje seçildiği raporlanır ve silme için onay istenir. Bu objeler geri al işlemi ile geri alınabilirler.

Tabakası kapalı veya kilitli olan objeler seçilemez ve silinemez.

  • No labels