Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tematik Alt Rapor Nesnesi

Açıklama

Rapor içeriğinde tematik kullanmak istendiği durumlarda Tematik Alt Rapor nesnesi kullanılır.

Rapor tasarım ekranında Alanlar sekmesinden bir Sorgu yada Şablon rapora sürüklenerek raporda bir nesne oluşması sağlanır. Bu oluşan nesnenin tematik nesnesi olarak gözükmesi için viewstyle özelliğine "Thematic" değeri girilir.

Tematik Nesnesi Özellikleri

Sorgu Sonucu Rapor Nesnesi' nden gelen ortak özelliklere sahip olduğu gibi viewstylecustomattributes özelliği için aşağıda anlatılan yeteneklere de sahiptir.

Oluşacak tematik nesnesinin ayarları ise "viewstylecustomattributes" özelliğine girilecek aşağıdaki değerler ile sağlanır.

Örnek değer:TableName:GEOMAHALLE;ImageHeight:300;ImageWidth:440;ThematicTemplatePath:Dokuma/Dokuma.xml;LayerFilter:GEOYOL=0,GEOILCELER=0;BBox:4523408.58259119,431536.63631441,4547106.86209119,461024.46881441

TableName: Tematiğe konu olacak tablo(layer) adıdıdr.

ImageHeight: Oluşacak tematik görüntüsünün yüksekliğidir.

ImageWidth: Oluşacak tematik görüntüsünün genişliğidir.

ThematicTemplatePath: Tematik oluştururken kullanılacak şablonun yoludur. Bu değer; "şablon grup adı"/"şablon adı.xml" şeklinde girilmelidir.

LayerFilter: Tematikte gösterilecek katmanların ayarlanmasında kullanılır.

BBox: Haritada kullanılan projeksiyon tipine göre oluşmuş değerler virgülle ayrılmış şekilde sırasıyla  CLL.X, CLL.Y, CUR.X, CUR.Y değerleri olarak girilmelidir.