Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temel GIS Projelendirme Dersi

Dersin Tanımı

'TEMEL GIS PROJELENDİRME DERSİ' CBS yapısında veri üretim, veri depolama ve veri yönetimi süreçlerini; temel yapıdaki CBS analizlerinin oluşturulmasını, rapor ve çıktı hazırlama süreçlerini içerir.  

Hedef Grup

Sayısal ortamda CBS yapısında proje yöneten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

GIS Veritabanı Tasarımı, Veri Üretim ve Yönetim İşlemleri

  1. Proje Veritabanı Tasarım İşlemleri
  2. Lookup Tablolar ve İlişki Tanımları


GIS Temel Analizler ve Raporlama

  1. Tampon Bölge Oluşturma
  2. Overlay İşlemleri
  3. Raporlama İşlemleri
  4. GIS Projelerinin Çıktıya Hazırlanması

  • No labels