Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uzat/ Kes

Uzat ve Kes işlemlerinin aynı anda yapılmasını sağlar. Bir veya birden fazla hat arasında uzaması ve kısalması istenen objeler Obje Seçim Araçları (?) kullanılarak toplu seçilebilmektedir.

Sınır objeleri seçiminden sonra uzatılacak ya da kesilecek hat üzerinde durulduğunda seçim klavyeden 'Y' tuşu ile tersine çevrilebilmektedir. Bu işlemin aktif olabilmesi için birden fazla sınır objesi seçilmesi gerekmektedir.

  • No labels