Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VGA Uygulamalar

VGA içerisinde, Genel Fonksiyonların haricinde  özelleşmiş fonksiyonlar bulunmakta olup Uygulamalar menüsü altında toplanmıştır. Uygulamalar menüsüne fare imleci  VGA üzerindeyken sağ tıklanarak ulaşılır.

Uygulamalar menüsü altındaki özelleşmiş fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz ;

 1. Bağımsız Bölüm
  • Ekle
  • Sil

 2. Araçlar

  • Obje Geometrisi değiştir
  • Object ID'den Arama

3. Obje Bilgileri

  • Kolon Kopyala

4. Fen Klasör

  • Ekle
  • Sil

5. MAKS

  • Bütün Yolları Düzelt
  • Bağımsız Bölüm İşlemleri
  • Yol Orta Hat Böl
  • Kapıdan Yola İzdüşüm
  • Yol Düzelt

 

 

 • No labels