Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri ve Bilgi

Veri; coğrafi bilgi sistemlerinin isminde yer alan ‘bilgi’yi elde edebilmek için kullanılan, işlenmemiş girdidir, veri anlamlı bir şekilde düzenlenerek kullanıldığı zaman bilgi ortaya çıkar.

Bilgi; şu anda biliniyor olan ve gelecekte de verilecek olan kararlar için var olan gerçek bir değerdir, anlamlı biçimde derlenen verilerden oluşur. Bilgi, karar verme ile bağlantılıdır, verilerin değerlendirilmesi ile ortaya çıkan etkin bir kavramdır. Bu nedenle coğrafi bilgi sistemleri karar destek sistemleri olarak da tanımlanırlar.

Bir alanda belirlenen jeolojik formasyon oligosen ise oligosen bir veridir. Toplam alan üzerinde ‘oligosen formasyonların belirlendiği alanlarda yerleşim için önlem alınmalıdır’ ise bu verinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan bir bilgidir.

Coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal ve mekânsal olmayan tüm veriler düzenli ve birbirleri ile ilişkili yapıda veri tabanları içerisinde yer alırlar, bu veriler yardımı ile bilginin üretilmesi yönetilmesi ve bilgiye dayalı karar verme süreçleri gerçekleştirilebilir.

 

  • No labels