Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web Partların Tanımlanması

 

Açıklama

Bu sayfada anasayfaya eklenebilecek her bir webpartın nasıl tanımlanması gerektiği anlatılmaktadır.

Webpart Listesi

Aktif kullanıcı bilgileri

Açıklama

Uygulamayı kullanan kullanıcının kendi kullanıcı bilgilerini görmesine olanak sağlar.

Nasıl Tanımlanır?


Alan adı: Aktif Kullanıcı Bilgileri seçilerek Kaydet butonuna tıklanır.

 

Anasayfadaki Görüntüsü:

 

 

Rapor

Açıklama

Rapor webpart, anasayfada herhangi bir raporun sonucu görüntülemeyi mümkün kılar.


Nasıl Tanımlanır?

Alan adı: Rapor

Başlık: Webpart Başlığında görüntülenmesi istenen metin yazılır.

Rapor Adı: Eklenecek raporun metadaki ismi yazılır.

(warning) Rapor ismi yanlış/eksik yazılırsa "Görüntülenmek istenen içerik tanımı kaldırılmış" hatası alınır.

 

Anasayfadaki Görüntüsü:

 

 

 

Etkileşimli grafik

Açıklama

Etkileşimli grafik webpart, etkileşimli anasayfa webpart ile birlikte anasayfada yer aldığında, haritadan seçilen değere göre değişen, interaktif bir grafik sergilemeyi mümkün kılar.

Anasayfada birden fazla harita ve etkileşimli grafik kullanılabilir.

Etkileşimli webpartlar kullanılarak interaktif anasayfa tasarımları yapılabilir.

Nasıl Tanımlanır?

Alan adı: Combo listeden Etkileşimli Grafik seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Şablon Adı: Grafiğin veri kaynağı olarak kullanılacak şablonun metadaki adı bu alana yazılır.

Bu şablon için, harita webpartının tanımlı olduğu objenin altında bir istatistik sorgu şablonu oluşturmak gerekmektedir.

Bu istatistik sorguda bir grup alanı ve maksimum 2 küme alanı kullanılmalıdır. (birden fazla grup alanı olması durumunda grafik sadece ilk grup alanını dikkate alır)

Örnekte ILLER objesinde tanımlanmış IL_SIT_TOPLAM şablonu kullanılmıştır. Bu şablonda "ilçe adı" grup alanı ve "Toplam Sit Sayısı" küme fonksiyonu yer almaktadır.

X Ekseni Max.: x ekseninde max kaç adet etiket yer alacağı bilgisi bu alana girilir. Çok etiketli grafiklerde daha sade bir görünüm elde etmek için bu özellikten yararlanılabilir.

Grafik Tipi: Bar, Line, Pie, Doughnut, Radar, PolarArea, Line grafik tiplerinden herhangi biri seçilir.

Etkileşim Açık: Evet/Hayır değerlerinden birini alır.

"Evet" seçilmesi durumunda anasayfada grafiği tetikleyebilecek bir harita webpart var ise, haritadan seçilen değere göre grafik eş zamanlı güncellenir.

"Hayır" seçilmesi durumunda anasayfada grafiği tetikleyebilecek bir harita webpartdan seçim yapılsa bile grafik güncellenmeyecektir. Sorgu sonucundan iletilen tüm kayıtları içeren bir grafik ekranda sabit olarak görüntülenecektir.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.

 

Anasayfadaki Görüntüsü:


Etkileşimli harita ve etkileşimli grafik webpartların bir arada nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi için BKZ

 

 

Harita

Açıklama

Harita webpart, anasayfaya interaktif harita eklemek için kullanılır. Anasayfa tasarımı yaparken etkileşimli grafik webpartıyla birlikte kullanıldığında sabit olmayan, seçime göre güncellenen, interaktif anasayfalar hazırlamayı mümkün kılar.

Harita, geometri bilgisi taşıyan obje üzerinden tanımlanır. Geometrisi olmayan objelerle harita oluşturulamaz.

Sayfa tasarımında birden fazla harita ve grafik kullanılabilir.

Nasıl Tanımlanır?


Alan adı: Combo listeden "Harita" seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Tablo Adı: Haritaya kaynak olacak tablonun adı bu alana yazılır.

Birincil Anahtar: Kaynak tablonun birincil anahtar olan alanının adı bu alana yazılır.

Tablo SRID:

İsim Alanı: Haritadaki etiketlere kaynak olan veri alanının adı bu alana yazılır.

Örneğimizde ILLER tablosunun IL_ADI alanının haritadaki illere etiket olarak gösterilmesini istediğimiz için isim alanına IL_ADI girildi.

Harita Genişliği (px): Harita genişliği rakam olarak girilir. (600, 800 vb)

Zooma izin ver: True/ False olmak üzere 2 değer girilebilir. True olduğunda haritaya zoom yapılabilir. False olduğunda harita sabit gelir.

Kayıt sınırı: Haritada görüntülenecek kayıt adedine limit getirmek için kullanılır.

Renk Paleti: Haritanın görselliğini düzenlemek için kullanılır. Renk seçimi bu alandan yapılır.

Yükseklik: Harita webpart için yükseklik belirlenir.

 

Anasayfadaki Görüntüsü:

Etkileşimli harita ve etkileşimli grafik webpartların bir arada nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi için BKZ

 

 

Web Sayfası

Açıklama

Weblink içerisinde web sayfası görüntülemek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?

Alan Adı: Web Sayfası seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Sayfa Yolu: Görüntülenecek sayfanın URLi yazılır.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü:


 

 

Şablon Sorgu Sonucu

Açıklama

Kayıtlı herhangi bir sorgu şablonunun sonucunu anasayfada webpart içerisinde görüntülemek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Şablon Sorgu Sonucu seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Şablon Adı: Şablonun metadaki adı bu alana yazılır.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü:


 

 

Sorgu Sonucu

Açıklama

Kayıtlı herhangi bir sorgunun sonucunu anasayfada webpart içerisinde görüntülemek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Sorgu Sonucu seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Liste Adı: Sorgu sonuç listesinin metadaki adı bu alana yazılır. Bu bilgiye ulaşmak için Obje Listesi-> Sorgular -> Sorgu seçilerek Sorgu Sonucu Koleksiyonu özellikleri genişletilir. Sorgu Sonucu Adı bilgisi alınır.

Sorgulanacak Alan (Opsiyonel): Sorgu sonucunun belli bir kritere uygun olarak filtrelenmesi isteniyorsa bu alan kullanılır.

Alan Değeri (Opsiyonel): Sorgulanacak Alan özelliği ile birlikte kullanılır. Kritere değer girilir.

Örneğin: Sorgulanacak Alan= GEOMAHALLE.OBJECTID ve Alan Değeri= 2 seçildiğinde sorgu sonucu GEOMAHALLE.OBJECTID= 2 olacak şekilde filtrelenmiş gelir.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü:

  • Sorgulanacak Alan= GEOMAHALLE.OBJECTID ve Alan Değeri= 2 olduğunda webpartın görünümü
  • Sorgulanacak Alan= Boş ve Alan Değeri= Boş olduğunda webpartın görünümü
 

 

Süreçlerine Göre Sorgu Sonucu

Açıklama

Süreç tanımlı sorgunun sonucunu, süreçteki durumları bazında anasayfada webpart içerisinde görüntülemek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?

Alan Adı: Süreçlerine göre Sorgu Sonucu seçilir.

Başlık: Webpart başlığı olarak görüntülenmesi istenen metin bu alana girilir.

Liste Adı: Sorgu sonuç listesinin metadaki adı bu alana yazılır. Bu bilgiye ulaşmak için Obje Listesi-> Sorgular -> Sorgu seçilerek Sorgu Sonucu Koleksiyonu özellikleri genişletilir. Sorgu Sonucu Adı bilgisi alınır.


Tab Gösterim Stili: Sorgu sonuçlarının süreç bazında ne tarzda gösterileceği bu alandan seçilir. 3 seçenek vardır ve her bir seçenek için farklı bir görünüm elde edilmektedir.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.

Anasayfadaki Görüntüsü:

  • Tab gösterim Stili = Tab olarak seçilirse:

 

  • Tab gösterim Stili = RowStyle olarak seçilirse:

 

  • Tab gösterim Stili = TreeTab olarak seçilirse:

 

 

 

Kullanıcı Girişi

Açıklama

Anasayfada webpart içerisinden "Kullanıcı Giriş"ini mümkün kılar.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Kullanıcı Girişi seçilir.

Anasayfadaki Görüntüsü:


Çevrim İçi Kullanıcı Sayısı

Açıklama

Anasayfada webpart içerisinde çevrimiçi olan kulanıcı sayısı bilgisi göstermek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Çevrim İçi Kullanıcı Sayısı seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü:


 

 

Hava Durumu

Açıklama

Seçilen ilin hava durumu bilgisini anasayfada göstermek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Hava Durumu seçilir.

Genişlik: Genişlik girilir.

Şehir: Listeden şehir seçilir.

 

Anasayfadaki Görüntüsü:

Şehir = Ankara seçilmiştir.


 

 

 

Rss Okuyucu

Açıklama

Anasayfaya bir web sitesinin (örneğin haber sitesi) RSS kaynağını ekleyip ana sayfayı zenginleştirmek vb. amaçla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Rss Okuyucu seçilir.

RSS Besleyici URL: Webparta içerik getirecek RSS adresi bu alana yazılır.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü:


 

 

Ajanda

Açıklama

Anasayfaya ajanda eklemek amacıyla kullanılır.

Nasıl Tanımlanır?


Alan Adı: Ajanda seçilir.

Yükseklik: Webpart yüksekliği seçilir.


Anasayfadaki Görüntüsü: