Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netgis Server Harita İstemcisi Api 4.0

Netgis Server Harita İstemcisi Api 4.0 kullanımı anlatılmaktadır

Api ile neler yapılabilir?

  • Kendi haritanızı oluşturulabilir
  • Sıcaklık analizi yapılabilir
  • Tematik harita üretilebilir
  • Sözel veriler harita üzerinde görüntülenebilir
  • Sade harita yapılabilir
  • Gelişmiş harita yapılabilir
  • Gelişmiş haritaya ek araçlar eklenebilir
  • Harita üzerinde arama yapıp harici kaynaktan gelen veriler görüntülenebilir


  • No labels