Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MTS API'leri

Yazılımlarımızın CHM yazılım kütüphanelerin de yer alan sınıfları, methodları ve bazı örnek kodları içerir. CHM'ler yazılımın versiyonuna göre değişebilir. Netcad geriye yönelik uyum için elinden geleni yapar ama bunu garanti edemez.

TarihVersiyonAçıklamalarAPI Web HelpAPI CHM Help
20101.0.0 http://www.netcad.com.tr/NCDNFiles/MTS/MTS.zip