Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETGIS Server Web Servisleri

NETGIS Server, SOAP servisleri üzerinden yeteneklerini sunabilir. 

Harita sunma, bilgi sorguları, Network Analizi gibi tüm yeteneklere buradan erişilebilir.

Diğer Web API'leri

SOAP servislerini dışında aşağıdaki dokümanda belirtilen web adresleri ile de bazı Netgis Server yeteneklerine erişmek mümkündür.

Netgis Server URL Parametreleri

Netgis Server Harita İstemcisi

Netgis Server servisleri üzerinde geliştirilmiş web uygulamasıdır. Bu uygulama, pek çok hazır arayüz sunmakla birlikte, kendisi de API sağlar.

Detaylar için BKZ : NETGIS Server Harita Istemcisi

  • No labels