Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Projeksiyon Ayarları

Section
Column
width60%
Info

Netcad uygulamalarında çeşitli yerlerde Projeksiyon Parametreleri gerekir. Projenin Projeksiyonu, Referansların Projeksiyonu, Cetvel ve XYZ Sor aracı 2. projeksiyon ayarları için Projeksiyon Parametreleri dialoğu açılır. Bu dialogda Projeksiyon, Datum ve seçilen projeksiyon ait diğer parametreler verilir.

Projeksiyon değerlerini EPSG kodu ile de verebilirsiniz. Eğer geçerli bir EPSG kodu ise diğer değerleri Netcad dolduracaktır ya da sizin verdiğiniz Projeksiyon, Datum gibi değerlere karşı düşen bir EPSG kodu var ise Netcad bunu üretecektir.

Benzer şekilde var ise OGC WKT (Well Known Text) üretebilir ya da WKT okutabilirsiniz.

Harita projeksiyonu ile ilgili detaylı bilgi için (?)

Info
iconfalse

 Projeksiyon tanımlamaları için (?)

Info
titleYerel Projeksiyon Hakkında

Yerel projeksiyonda çıktı koordinatları bir Afin dönüşümü ile elde edilir. Çıktı koordinatlarının UTM 3 derece olduğu varsayılır. Afin dönüşümü dosyaları (DNS) Netcad HESAP gibi modüller tarafından oluşturulabilir.

Note
title'On-The-Fly' Dönüşüm İçin Birkaç Not

Bazı projeksiyonların geçerli olduğu sınırlar vardır. Mesela UTM 6 derece 6 derecelik bir dilimde geçerlidir. Bütün Dünya ya da Türkiye'yi içeren bir Coğrafi veri bu projeksiyona dönüşeceği zaman büyük bozulmalar oluşur. Netcad bu durumu engellemek için Coğrafi veriye otomatik olarak sınır koyar ve bozulmaları minimumda tutar.

Info
titleProjeksiyon + Afin Dönüşüm Tanımı Yapabilmek

Bu amaçla seçilen projeksiyon ayarlarının yanında "Düzeltme" sekmesinden afin parametreleri girilmelidir. "Düzeltme" sekmesindeki "Düzenlemeyi etkinleştir" işaretlenirse datum dönüşümü parametreleri kullanıcı tanımlı olarak belirtilemez.

Info
titleDatum Dönüşüm Parametreleri
Datum dönüşüm (WGS84 dönüşümü) parametreleri EPSG veritabanında tanımlanmış ilgili bölge seçilerek ya da "Kullanıcı Tanımlı" seçeneği ile tanımlanabilir.
Note
titleED 50 HGK ve ED 50 7 Param Datum Kullanımları

Netcad 5.2 ve önceki sürümlerde tanımı bulunan ED 50 HGK ve ED 50 7 Param datum tanımları Netcad 6 üzerinde datum tanımı olarak ED 50 seçimi yapılıp ardından 'Datum Dönüşümü' seçeneklerinden ED 50 HGK’ için ‘Europe – West Central (By Country) (v2)’ seçimi, ‘ED 50 7 Param’ için ise ‘Turkey (v30)’ seçimi yapılır.

Column
width40%

...