Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mesaj Paneli

 

Section
Column
width60%
Info

Netcad içerisinde gerçekleştirilen işlemlere göre kullanıcının bilgilendirildiği mesaj panelidir. İşlemlerde karşılaşılan hata, uyarı ve  bilgi mesajları bu bölümde listelenir. Proje yüklerken, analiz yaparken ve pek çok işlemde aynı anda birden çok mesaj verilmesi gerekebilir.

Modüller içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin raporları ve mesajlarıda bu bölümde gözlenir. Örneğin Analist modülünde gerçekleştirilen bir sınıflandırma sonucunun raporu yine bu bölümde gözlenir.

SeçenekAçıklama
BilgiProjedeki yada uygulamadaki bilgilendirme mesajlarının kategorisidir.
UyarıProjenin seyrini değiştirmeyen ancak proje yada uygulama hakkında dikkat edilmesi gereken konuların kategorisidir.
HataProjeler içerisinde alınan hata mesajlarının aktarıldığı kategoridir.

Temizle

Proje yada uygulama ile ilgili gelen mesaj kayıtlarının tamamının temizlenmesini sağlar.
YazMesajların kategorileri ile birlikte raporlanmasını sağlar.
Column
width40%