Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info

400'ü aşkın boru tip ve cinsini içinde barındıran boru kütüphanesine ulaşılan işlemdir. Bu dosya kurulum dizini altında C:\Netcad8\MODUL\WATER\TEMPLATE altındaki NCBORU.MDB dosyasında saklanır. Bu listede standartlar doğrultusunda elde edilen boru tipleri, dayanımları (atü), selerite katsayısı ve çap bilgileri yer alır.

Eğer istenilen boru listede bulunmuyor ise listede kullanılmayan bir boru seçilip, bilgileri değiştirilerek Ekle komutu ile eklenebilir. Bu işlem için boru özelliklerinin istenilen şekilde ayarlanması gereklidir (Malzeme, dayanım, iç çap özelliklerinin doldurulmuş olması zorunludur).

Info

Boru kütüphanesi içerisinde K9 ve C sınıfı dahil olmak üzere düktil boru tipleri de yer almaktadır. Bu boru tiplerinin dalga yayılmaz yayılma hızları da (selerite katsayısı) kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

Column
width40%