Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Sayısallaştırma Sihirbazı

Section
Column
width100%
Info

Netcad ekranında yapılacak olan çizim işlemlerinin belirli standart başlıklar altında gruplandırma yapıldığı ve çizilecek objelerin özelliklerinin önceden belirlenebildiği menüdür. Önceden oluşturulmuş veya yeni oluşturulacak *.ODF uzantılı sayısallaştırma menüleri üzerinden sayısallaştırma işlemi gerçekleşir.

Info

Netcad ile Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) uygun sayısallaştırma menüleri hazır gelir.

Column
width100%
Info
iconfalse
titleSağ tuş işlemleri...
SeçeneklerAçıklama
SayısallaştırSeçilen sayısallaştırma kalemi ile ekranda sayısallaştırma işlemi yapılır. Özelliğin kullanılır olması için seçilmiş (siyah seçim noktası) olması gerekmektedir.
İlişkilendirSeçilen sayısallaştırma kalemi ile ekranda daha önceden sayısallaştırılmış obje seçimleri yapılarak objelere ait veri tabanında kayıt oluşturulur. Özelliğin kullanılır olması için seçilmiş (siyah seçim noktası) olması gerekmektedir.
Tümünü Genişlet/DaraltKategori altındaki ana ve alt başlıkların açılması/kapatılması sağlanır.
EtiketEtiket tanımı yapılan sayısallaştırma kalemlerinin filtrelenmesi sağlanır.
Ekle

Ana veya alt başlık eklemek için kullanılır. Kategori seçili iken Ekle işlemi kullanılır ise Yeni Ana Başlık, ana başlık üzerinde kullanılır ise Yeni Alt Başlık eklenir.

Kategori üzerinde sağ tuş Ekle işlemi ile...Ana başlık üzerinde sağ tuş Ekle işlemi ile...
Ana Başlık satırına eklenecek ana başlık adı yazılır.

Alt Başlık satırına eklenecek alt başlık adı yazılır.

Obje Tipi; eklenen sayısallaştırma kaleminin geometri seçimi yapılır.

SilEklenen ana ve alt başlıkların silinmesi sağlanır.
Menüye Gönder
Sayısallaştır

Sayısallaştır işlemi seçili iken, sayısallaştırma kaleminin ana başlığı ile birlikte ribbon menüye eklenmesini sağlar. Örneğin, 'Yapılar' ana başlığındaki 'Mesken' sayısallaştırma kalemine, 'Sayısallaştır' özelliği seçili iken 'Menüye Gönder' işlemi uygulanır ise ribbon menü içerisinde 'Sayısallaştır' sekmesi oluşmakta; Ana başlık menü içerisindeki sekme adı, sayısallaştırma kalemi ise komut olarak gözlenmektedir.

İlişkilendirİlişkilendir işlemi seçili iken, sayısallaştırma kaleminin ana başlığı ile birlikte ribbon menüye eklenmesini sağlar. Örneğin, 'Yapılar' ana başlığındaki 'Mesken' sayısallaştırma kalemine, 'İlişkilendir' özelliği seçili iken 'Menüye Gönder' işlemi uygulanır ise ribbon menü içerisinde 'İlişkilendir' sekmesi oluşmakta; Ana başlık menü içerisindeki sekme adı, sayısallaştırma kalemi ise komut olarak gözlenmektedir.
Tanımlar

Tanım Dosyası Seç; Önceden oluşturulan sayısallaştırma menülerinin (*.ODF menüsü) tekrar kullanmak üzere sihirbaza eklendiği komuttur.

Tanım Dosyası Ekle; Sayısallaştırma sihirbazından birden fazla tanım dosyası oluşturulabilir. Bu işlem ile yeni bir tanım dosyası (*.ODF) oluşturulabilir.

Tip

Sayısallaştırma sihirbazından *.ODF ve *.ODFP uzantılı dosyalar eklendikten sonra hattipi dosyalarının da gelebilmesi için semboloji bölümünden de ilgili tanıma ait *.LIN dosyalarının da eklenmesi gerekmektedir. Semboloji işlemleri için (?)


Tanımları Kaydet; Tanım dosyalarında yapılan tanımlamaların kaydedilmesi için kullanılır.

Özellikler

GIS Bağlantısı : oluşturulan sayısallaştırma kalemi ile oluşturulan objelerin veri tabanına kaydedilmesi için Var seçeneği aktif olmalıdır. Yok seçeneği aktif ise; oluşturulan objeler Tabaka satırında belirtilen tabakaya kaydedilerek CAD projesi üretilebilir.

Sınıf : GIS Bağlantısı seçeneği Var olarak seçilir ise, oluşturulan objelerin veri tabanı içerisinde hangi tabloya(sınıfa) kaydedileceği belirtilir.

Verileri Düzenle : sayısallaştırma kalemleri ile oluşturulan objelere ait düzenleme işleminin yapılması için aktif olmalıdır. Obje ekranda sayısallaştırıldığında sol limanda Obje Özellikler penceresi açılacak ve veri tabanına ait bilgilere müdahale edilebilir olacaktır.

Kolon Öndeğer Bilgileri : sayısallaştırma kalemi ile ilişkilendirilen sınıfa ait kolonlarda,sınıfa ait her obje oluşturma işlemi sonrası kolonlarda yazılması istenilen değer tanımı yapılır.

Tabaka: GIS Bağlantısı seçeneği Yok olarak seçilmesi durumunda oluşan objelerin kaydedileceği tabaka adı verilir.

Obje Renk : oluşturulacak obje rengi belirlenir.

Özellik Kodu :

Etiket : Etiketleme özelliği akıllı hesapların (Örnek: Planet 6/Hesap İşlemleri (?) ) temelini oluşturmaktadır. İlgili fonksiyonlara tanımlanan etiketler ile, hangi fonksiyon alanları hangi hesaba dahil olacağını bilmektedir.

Çizgi Tipi : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi tipi seçimi yapılır.

Kalınlık : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi kalınlık tanımı yapılır.

Katı Taralı : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesinin katı taralı olma durumu seçilir.

Yumuşatma : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi yumuşatma türü seçilir.

Alan Kapat Modu İle Başla : aktif durumda iken sayısallaştırma kalemi ile alan kapatma modunda çalışır. Ekranda kalem ile işlem yapılacağı zaman kapatılması istenilen bölge içerisine tıklama, F2: Çevir veya F3: Seç özellikleri kullanılabilir.

Sembol ÖzellikleriTarama ÖzellikleriKot Yazdırma Özellikleri

Sembol : alan merkezinde sembol gösterimini sağlanmak için aktif kullanılır.

Dosya : kullanılacak sembol dosyası seçilir. Üç nokta butonu yardımıyla sembol dosyalarına ulaşılabilir.

İki Noktadan : seçilen sembol objesini ekrana iki nokta yardımıyla yerleştirmek için kullanılır.

No : sembol kütüphanesi içinden kullanılması istenilen sembolün numarasıdır. Üç nokta butonu yardımıyla sembol kütüphanesine ulaşılabilir.

Boyu : seçilen sembol boy bilgisi tanımlanır.

Tarama : oluşturulacak alan objesine seçilen taramanın aktarılması için aktif kullanılır.

Dosya : kullanılacak tarama dosyası seçilir. Üç nokta butonu yardımıyla sembol dosyalarına ulaşılabilir.

Tip : kullanılacak tarama tipi seçilir. Üç nokta butonu yardımıyla tarama kütüphanesine ulaşılabilir.

Açı (g) : kullanılacak tarama tipine açı kazandırmak için açı değeri girilir.

Boyu : seçilen tarama boy bilgisi tanımlanır.

Kot Yazdır : oluşturulacak alan objesine ait kot değerlerinin yazılması için aktif kullanılır.

Kot Bilgisi : alan objesine ait en yüksek, düşük ve ortalama kot değerinin yazılması seçilir.

Yazının Yeri : yazdırılacak kot değerinin alan objesi üzerindeki konumu belirlenir.

Yazı Boyu : yazdırılacak kot değeri yazısının boyu belirlenir.

Desimal Duyarlılık : yazdırılacak kot değerinin virgülden sonraki hane sayısı belirlenir.

Çizgi Tipi : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi tipi seçimi yapılır.

Kalınlık : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi kalınlık tanımı yapılır.

Çok Noktalı : seçeneği işaretli iken çoklu doğru, işaretli değil iken doğru (çizgi) objesi oluşturulur.

Yumuşatma : sayısallaştırma kalemi ile oluşturulacak alan objesine ait çizgi yumuşatma türü seçilir.

Nokta Türü: sayısallaştırma sonrası oluşturulacak objenin nokta, sembol, blok veya dosya olarak gösterimi sağlanabilir.

NoktaSembolBlokDosya

Nokta Adı On Eki : oluşturulacak nokta objesine ön ad eklenmesi durumunda kullanılır (Örneğin: P., N., vb.)

Nokta Adlarını Otomatik Adlandır : oluşturulacak nokta objelerinin isimlendirilmesinde ardışık devam etmesini sağlar.

Nokta Düzenle Dialoğunu Göster : obje oluşturulduğunda Nokta Bilgisi penceresinin açılması sağlanır.

Dosya : oluşturulacak nokta objesini temsil edecek sembolün bulunduğu dosya seçilir. Üç nokta butonu yardımıyla sembol dosyalarına ulaşılabilir.

No : sembol kütüphanesi içerisinden kullanılması istenilen sembolün numarasıdır. Üç nokta butonu yardımıyla sembol kütüphanesine ulaşılabilir.

Boyu : seçilen sembol boy bilgisi tanımlanır.

İki Noktadan : seçilen sembol objesini ekrana iki nokta yardımıyla yerleştirmek için kullanılır.

Blok Adı : oluşturulacak nokta objesini temsil edecek blok seçimi yapılır.

No : blok kütüphanesi içerisinden kullanılması istenilen bloğun numarasıdır. Üç nokta butonu yardımıyla blok kütüphanesine ulaşılabilir.

İki Noktadan : seçilen blok objesini ekrana iki nokta yardımıyla yerleştirmek için kullanılır.

Ayrıştır : seçilen bloğun ayrıştırılarak kullanılmasını sağlar.

Dosya Adı : kullanılacak dosya üç nokta butonu yardımıyla tanıtılır.
Column
width100%
Info
iconfalse