Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Nokta Seçimi

Section
Column
Info

Bir işlemin içinde gösterilen yerin koordinatının alınması işlemine biz "Nokta Seçimi" diyoruz. Dokümanlar içinde Nokta Seçimi, Nokta Göstermek, Koordinat  Almak gibi deyimler çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Nokta Seç işlemi en çok kullanacağınız işlemlerden birisidir. Çizgiler ardışıl noktalar seçilerek çizilir. Semboller nokta seçilerek çizilir. Bir tarama alanın ortası seçilerek taranır, yazı seçtiğiniz noktaya konulur. Nokta Seç işlemi aktif olduğu zaman Şerit Menülerde "Nokta Seçim Araçları" sekmesi aktive olur. Şerit Menüde yer alan seçenekler kullanılmak zorunda değildir. Ekranda doğrudan seçmek istediğiniz noktayı gösterebilirsiniz. Eğer uygun ise işlem Şerit Menü kapanacak ve diğer işlem (mesela çizgi çizmek) devam edecektir.


 

Section
Column
width50%
Info
titleNokta Yakalama Araçları

Şekilde görülen çizginin ucunu yakalamak istiyorsunuz. Çünkü devamına başka çizgi çizeceksiniz. Ancak imleci tam olarak uç noktaya getiremiyorsunuz. Ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın tam olmuyor, olması da mümkün değil. Yakalama seçenekleri bu sorunu kolayca çözmek için oluşturuldu. Verilen örnekte son nokta seçeneğini açarsanız Netcad otomatik olarak uç noktayı yakalayacaktır. Benzer şekilde bir çizginin tam ortasını yakalamak istiyorsunuz ama nasıl ölçeceksiniz? Yapmanız gereken orta nokta seçeneğini açmak ve çizginin herhangi bir yerini göstermektir.

Yakalama Modlarına göre fare şekli değişecektir. Bir süre sonra şekilden anlayacaksınız.

Yakalama Modlarını şerit menüden değiştirebilrsiniz. Klavye kısa yolları da mevcuttur. Kısa yolları ve diğer seçenekler için şerit menü grup opsiyonları kullanılmalıdır.

Detaylar için ...

Column
width50%
Info
titleKoordinat Hesap Makinası

Yakalama Modları pek çok ihtiyacı görür. Orta nokta yakalama gibi. Ama ya en son seçtiğiniz yerden bir başka doğruya dik çizgiyi bulmak isiyorsanız?. Koordinat Hesap Makinası bu gibi problemleri çözmek içindir.

Koordinat Hesap Makinasında "Dik-Düş" seçilir. Dik düşülecek çizgiyi gösterir işlemi bitirisiniz.

Detaylar için ...