Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

'Alt' Kısayolları

Section
Column
width50%

Info

Netcad 6.0 GIS ile gelen yeniliklerden biri olan 'Alt' tuşu ile menülere ve alt işlemlere ulaşma kolaylığıdır. Klavyeden 'Alt' tuşuna basıldığında kullanıcının fare kullanmadan klavye ile ulaşabileceği kısayollar görüntülenir.

Info

Örnek olarak; 'Alt' tuşuna basıldığında 'F' tuşu ile Uygulama Menüsü açılır. Alt işlemlere ulaşmak için ekranda gösterilen tuş girişleri yeterlidir.

Bu yeni özellik ile birlikte fareden bağımsız birçok işleme kısa yollarla ulaşmak mümkündür.

 

 

HTML
<iframe width="600" height="300" src="//www.youtube.com/embed/GzKhSfhPCSE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column