Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yeni Proje - Netmap

Section
Column
width50%
Info

Yeni Proje, Netmap projesine başlanacağı ya da .XML formatındaki proje dosyası açılacağı zaman olması gereken standart yapıdaki dosyaları yükler. Netmap projesi için gerekli olan veri tabanı .MDB (MS Access) ile .NCZ dosyasındaki tabaka yapısı bu işlem ile yüklenir. Referanslar altında veri tabanı ve katman yöneticisinde ise standart tabaka yapısı gözlenecektir. Netmap yetenekleri kullanılarak oluşturulan objeler otomatik olarak bu dosyalar ile ilişkilendirilir. Proje saklanıp tekrar yüklendiğinde aynı veri tabanı ve tabaka yapısı ile beraber yüklenecektir.

Info

Netmap.NCZ şablonu seçildiğinde ekrana standart tabaka yapısı yüklenir. NETMAP_TAKBIS.NCZ seçildiğinde ise standart tabaka yapısı ve veritabanı bağlantısı yüklenmektedir.

Note

Çizimi yapılan ada parsel vb. bilgileri dağıtım editörü içerisinde kullanılmak isteniyorsa veritabanı bağlantısı bulunan NETMAP_TAKBİS şablon seçimi yapılmalı ve dağıtıma veri nakli (?) işlemi ile dağıtım editörüne bu bilgiler aktarılmalıdır.

Column