Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Parsel Editörü

Section
Column
width40%
Info

Ekranda var olan  bütün  alanların seçim türüne göre listelendiği ve bilgilerinde düzenlemelerin yapılabildiği editördür. Sıralama, adlandırma, arama, bulma, dengeleme, çıktı alma gibi işlemler burada yapılır. Parsel editöründe yer alan bilgiler ekrandan otomatik olarak okunmaktadır. Sadece beyaz renkli olan kolonlarda değişiklik yapılabilir. Diğer gri renkli kolonlar sadece bilgi amaçlıdır ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

Warning

Netmap ve Netmap Parsel Editöründeki bazı işlemler sadece opsiyonel veri tabanı bağlantısı kurulursa aktif olur.

Info

Children Display
depth2
excerpttrue

Column
width20%