Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

İmar ya da kadastro parsellerini oluşturmak ve bunlara isim vermek için kullanılır. Eğer mevcut bir ada içine parsel çiziliyorsa parsel numaraları otomatik olarak verilecektir. Aksi halde parsel numarası otomatik olarak verilemeyecek ve kullanıcı parsel numarasını kendisi belirleyecektir. Oluşturulan parseller “PARSEL“ tabakasına alınacaktır.

Hem veri tabanlı hem de veri tabansız olarak işlem yapılabilir. İşlem sonunda parsel köşe noktaları üretilecektir.

Info
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Parsel geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut parsel geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Info
iconfalse

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında parsel ve malik bilgileri girilebilir.

Warning
iconfalse

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda parsel ve malik bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan pencereden sadece Parsel No girilir.

Column
width60%


...