Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width45%
Section
Info
iconfalse

Proje içine mahalle sınırlarını çizmek ve adını vermek için kullanılır. Oluşturulan mahalle sınırları "MAHALLE" tabakasına atılır.

İşleme girildikten sonra mahalle sınırı çizilir ve açılan pencereden Mahalle Adı yazılır. Eğer veri tabanı ile çalışılıyorsa mahalle bilgileri ilgili tabloya otomatik olarak işlenecektir.

Column
width55%
Section
Info
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir.

İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Column

Image Modified

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>

...