Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Parseller üzerinden geçen irtifakları çizmek için kullanılır. Oluşturulan irtifak alanları “IRTIFAK” tabakasına atılır.

Section
Warning
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde İrtfak geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut irtifak geometrisi veri tabanı ile ilişkilendirilir.

Column
width50%
Section
Info
iconfalse

Veri tabanı ile çalışıldığında irtifak bilgileri girilebilir. İrtifakın geçtiği parsel numarası otomatik gelecektir.

Info
iconfalse

Veri tabanı olmadığı durumlarda irtifak bilgileri girişi yapılamaz. Açılan pencereden sadece irtifak numarası ya da adı girilir.

Column
Image Modified 
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>

...