Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Ekrana manuel olarak yer kontrol noktaları (poligon ve nirengi) atmak için kullanılır. İşleme girilip yer kontrol noktası istenen yere atıldıktan sonra nokta adını girebileceğimiz bir diyalog açılır. Atılan noktalardan poligon noktaları “POL” tabakasına, nirengi noktaları ”NIR” tabakasına alınır. 

Hem veri tabanlı hem de veri tabansız olarak işlem yapılabilir.

Section
Info
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yer Kontrol Noktası ekrana atılır. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde daha önce ekrana atılmış olan noktalar veri tablosu şablonu ile ilişkilendirilir.

Image RemovedImage Added

Column
width50%
Section
Warning
iconfalse

Veri tabanı olmadığı durumlarda nokta bilgisi girişi yapılamaz. Açılan pencereden sadece Nokta No girilir.

Info
iconfalse

Veri tabanı ile çalışıldığında açılan pencerede yer kontrol noktası bilgileri girilir ve veri tabanındaki tabloya kaydedilir.

...