Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Ekranda var olan bütün alanların seçim türüne göre listelendiği ve bilgilerinde düzenlemelerin yapılabildiği editördür. Sıralama, adlandırma, arama, bulma, dengeleme, çıktı alma gibi işlemler burada yapılır.

Parsel editöründe yer alan bilgiler ekrandan otomatik olarak okunmaktadır. Sadece beyaz renkli olan kolonlarda değişiklik yapılabilir. Diğer gri renkli kolonlar sadece bilgi amaçlıdır ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

Parsel Editörüne girerken alan adı ya da tabaka süzgeci kullanılabilir. Sadece ekrandan seçilen parsellerin editöre aktarılması sağlanabilir.

Warning
iconfalse

Netmap ve Netmap Parsel Editöründeki bazı işlemler sadece opsiyonel veri tabanı bağlantısı kurulursa aktif olur.

Column
width40%
Info
iconfalse

Children Display
depth2
excerpttrue
excerptTypesimple

Image Modified

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>