Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

Bu işlem ile sayısallaştırma sonucu elde edilen parsellerin alanları seçenekli olarak ayarlanabilir.

Parselasyon yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek küçük alan değişiklikleri de bu yöntemlerle yapılabilir. İşlem için alanların hesaplanmış olmasına gerek yoktur. Doğrularla kapatılmış alanlar da ayarlanabilir.

Info
iconfalse
SerbestDüzeltilecek köşenin yeni yeri ekranda fare yardımı ile belirlenir.
KlavyedenDüzeltilecek köşenin yeni yeri Ayar Penceresi ile belirlenir.
ParalelDüzeltilecek hattın yeni yeri Ayar Penceresi ile paralel olarak çekilir ve ayarlanır.
KöşeDüzeltilecek köşenin yeni yeri bağlı olduğu hatlar doğrultusunda Ayar Penceresi ile belirlenir.
Tapu AlanıParsele ait tapu alanının değiştirilmesi için kullanılır.
Alinman KriteriDüzeltilecek hat üzerinde kırık varsa burada verilen değere göre hat üzerinde kabul edilir.
*Tescil Kayıtlarını OluşturIK şablonunda Tescil tablosunun kayıtlarını oluşturur. Bu fonksiyon, veritabanı şablon yapısı varsa çıkacaktır.
*Yeni Tapu AlanıTapu Alanı fonksiyonu seçildiğinde buraya girilen alan değeri parselin tapu alanı olarak aktarılır. Bu fonksiyon, veritabanı şablon yapısı varsa çıkacaktır.
Column
width60%
Info
iconfalse

İşleme girildiğinde ekrandan parsel seçimi yapılır ve belirlenen yönteme göre hat ya da köşe seçimi yapılır.

Warning
iconfalse

İşlem sonunda eski alan değerine sahip olan parsel PASİF_PARSEL tabakasına atılır.

Info
iconfalse

Belirlenen Ayar Yöntemine göre hat ya da köşe seçimi yapılır.

Serbest yöntemi haricinde seçilen yöntem için Ayar Penceresi açılmaktadır.

Image Modified

Image Modified
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>

...