Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yapı

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

Parsellerin içine ya da dışına yapı çizmek için kullanılır. Çizilen yapılar "YAPI" tabakasına atılırlar.

Section
Warning
iconfalse

Veri tabanı olmadığı durumlarda YAPI bilgileri girişi yapılamaz.

Açılan pencerede sadece Yapı Adı girilir.

Column
width60%
Section
Info
iconfalse

Veri tabanı ile çalışıldığında YAPI bilgileri girilebilir. Yapının içinde olduğu parsel numarası otomatik gelecektir.

Info
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir.

İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi veri tabanı şablonu ile ilişkilendirilir.

Column

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>